ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ลงทะเบียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

โดยการลงทะเบียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวของคุณโดยสังเขปทำให้โปรไฟล์ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้จัดหาพนักงานใหม่ภายในของเรา โปรดจำไว้ว่าอาจมีผู้สมัครรายอื่นที่มีโปรไฟล์คล้ายกับคุณ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานว่างที่สนใจ

ลงทะเบียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของคุณ