ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ลงทะเบียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

โดยการลงทะเบียนจดหมายสมัครงานและประวัติส่วนตัวของคุณโดยสังเขปทำให้โปรไฟล์ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้จัดหาพนักงานใหม่ภายในของเรา โปรดจำไว้ว่าอาจมีผู้สมัครรายอื่นที่มีโปรไฟล์คล้ายกับคุณ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานว่างที่สนใจ

ลงทะเบียนประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของคุณ

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

ประเภทงาน

แนบประวัติส่วนตัวของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อความเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ที่นี่

In order to submit the form please agree to the terms and conditions.