Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Konzultačný proces predaja

Chcete, aby sme vás kontaktovali a dohodli si s vami osobné stretnutie alebo telefonát s odborníkom na elektrifikáciu?

Budúcnosť cestnej dopravy ešte nikdy nebola takáto komplexná. Zároveň však nikdy nepanovalo také silné odhodlanie premeniť víziu budúcnosti udržateľnej dopravy na realitu. Prísľub od nás v spoločnosti Scania tiež zachádzať oveľa ďalej, ako po výrobu a dodávanie skvelých udržateľných elektrických vozidiel. Máme v úmysle zabezpečiť, aby ste mohli pristúpiť k elektrifikácii a implementovali ju spôsobom a tempom, ktoré vyhovuje vášmu podnikaniu a prevádzke.  

CESTA K ELEKTRIFIKÁCII VAŠEJ PREVÁDZKY

Už pri zvažovaní prvých krokov smerom k elektrifikácii vám môžeme pomôcť – pretože každá zmysluplná cesta musí začať rozhovorom o tom, kam chceme ísť a čo chceme dosiahnuť. Odtiaľ je celý proces založený na vašich potrebách, prianiach a vašich predpokladoch. 

Vaše ciele v oblasti udržateľnosti

Ak máte ambíciu elektrifikovať svoju prevádzku, nájdeme nový spôsob, ako to môžete dosiahnuť v súlade s potrebami vášho podnikania. A to platí rovnako bez ohľadu na to, či chcete byť v popredí prechodu, alebo ho budete nasledovať opatrnejšie. Či tak alebo onak, čas začať plánovať je tu – aby ste mali neustále časový harmonogram pod kontrolou. 

Vaša prevádzka

Nič neukazuje jasnejší obraz o vašej prevádzke než skutočné dáta z vašich vlastných vozidiel. Vyvinuli sme interné analytické nástroje, ktoré presne navrhnú váš elektrický dojazd podľa typu prepravy, optimálne miesta na nabíjanie, ako aj to, ktoré trasy je vhodné elektrifikovať v akom poradí – v závislosti od pripravovaných uvedení budúcich plánovaných vozidiel. To všetko s ohľadom na správanie vodičov, užitočné zaťaženie, klímu, nadmorskú výšku a ďalšie faktory. 

Vaše predpoklady

Pri elektrifikácii všeobecne, a obzvlášť pri nabíjaní, sú predpoklady dôležitým faktorom. Máte jeden alebo viacero dep? Máte stále dopravné trasy? Má včasné dodanie prednosť pred vyššími náklady na energiu? Aká je kapacita vašej siete a možnosť rozšírenia vo vašich depách a na miestach nakládky alebo vykládky? Považujte nás za svojho hlavného dodávateľa – vrátane dôsledných návštev vašej prevádzky, ktoré uľahčia plánovanie a inštaláciu vášho nabíjacieho riešenia. 

Vaše riešenie

Konečným cieľom je poskytnúť vám riešenie, ktoré bude od prvého dňa fungovať – a zároveň bude poskytovať dostatočnú rezervu na rozvoj vášho podnikania. Výsledkom konzultačného predajného procesu bude riešenie na kľúč, pri ktorom spoločnosť Scania preberá holistickú zodpovednosť a poskytuje nasledovné:

 • Správne špecifikácie vozidla a integrácia nadstavieb s príslušnými zmluvami na opravu a údržbu
 • Nabíjací hardvér a softvér vrátane fyzickej inštalácie a implementácie infraštruktúry
 • Financovanie a poistenie vozidiel aj nabíjacieho hardvéru
 • Balík služieb na mieru zameraný na maximalizáciu energetickej efektívnosti, prevádzkyschopnosti a produktivity, administratívna podpora a zabezpečenie čo najlepšej celkovej hospodárnosti prevádzky – to všetko v súlade s vašimi špecifickými prioritami. 

PRÍKLADY RIEŠENÍ

Pri využívaní riešení postavených na úplne nových a niekedy dokonca budúcich technológiách nemôžeme vytvoriť súhrn referenčných zákazníckych prípadových štúdií aktuálne používaných kompletných riešení. Zároveň vám chceme ukázať príklady celého rozsahu elektrického riešenia – až do detailov. Z toho dôvodu sme vytvorili niečo, čo nazývame zákaznícke archetypy postavené na skutočných obchodných scenároch, definované a vyvinuté na základe nášho konzultačného predajného procesu. Dva príklady týchto prípadov sú opísané nižšie na veľmi vysokej úrovni – ale pri našich budúcich rozhovoroch môžete očakávať, že ich budete môcť preskúmať pomerne podrobne.  

Archetyp zákazníka

Táto spoločnosť má dlhodobú zmluvu na prepravu piesku z pieskovne iného vlastníka ich zákazníkom – obvykle na použitie pri ďalšej výrobe. Prevádzka vlastní a prevádzkuje 15-vozovú flotilu nákladných vozidiel 6 × 2 s 5-nápravovými návesmi s celkovou hmotnosťou súpravy 64 t a ťahače 4 × 2 s 3-nápravovými návesmi s celkovou hmotnosťou súpravy 40 t – od viacerých výrobcov a všetky s veľkoobjemovými zásobníkmi. Depo spoločnosti sa nachádza pri pieskovni, kde sa nákladné vozidlá nakladajú každé ráno pred svojou 300 km trasou do cieľa. Proces vykládky v cieli poskytuje vodičom ideálnu príležitosť urobiť si obednú prestávku pred spiatočnou cestou dlhou 300 km. Preprava nie je citlivá z hľadiska včasnosti dodania, ale v ideálnom prípade by mala byť spiatočná cesta absolvovaná v priebehu toho istého dňa.

 

Plány elektrifikácie: Výmena troch vozidiel ročne, kým sa nevymení všetkých 15. Všetky od spoločnosti Scania.

Priority: Užitočné zaťaženie je prvoradé, energetická účinnosť druhoradá

RIEŠENIE

Vozidlá

 • Tri nákladné vozidlá Scania 4 × 2 s kabínou série R a nabíjanie 350 kW CCS – s doplnením o 3 nové vozidlá ročne, kým sa nevymení všetkých 15 nákladných vozidiel vozového parku
 • Trojnápravové návesy na suchý materiál. Celková hmotnosť súpravy 40 t

Nabíjanie

 • Škálovateľná nabíjačka a systém správy nabíjania, ktorý umožní nabíjanie v depe.
 • 600 kW napájacia jednotka a tri 20 – 300 kW satelitné nabíjačky na nočné nabíjanie v depe – každoročná inovácia napájacej jednotky a pridávanie ďalších satelitných nabíjačiek
 • 2 x 350 kW nabíjačky typu všetko v jednom a 1 x 150 kW nabíjačka s integrovaným akumulátorom na dobíjanie v cieľovom mieste počas vykládky a obedňajšej prestávky vodiča, ktorá za 35 minút poskytne dostatok energie na spiatočnú cestu s prázdnym vozidlom.
 • Nabíjačka s integrovanou batériou sa poskytuje na lízing počas 12-mesačného procesu inovácie sieťovej kapacity na podporu tretej permanentnej 350 kW nabíjačky typu všetko v jednom v poslednej destinácii.
 • Systém správy nabíjania (CMS), ktorý pokrýva nabíjanie v depe aj na nabíjacích staniciach v cieľovom mieste s plánovaním nabíjania, optimalizáciou výkonu, ako aj oznámeniami – s dodatočným platobným riešením, ktoré umožňuje predávať voľnú kapacitu v cieľových staniciach tretím stranám na nabíjanie ich vozidiel.
 • Plná zodpovednosť spoločnosti Scania za inštaláciu hardvéru, školenie personálu na mieste a údržbu riešení. 

Služby

 • Vzhľadom na najvyššiu prioritu užitočného zaťaženia sa odporúčané služby primárne skladajú zo základným služieb, ktoré umožňujú plynulú každodennú prevádzku, zabezpečia, že správa alebo potreby vozidiel nikdy nebudú prekážať prevádzke prepravy, a poskytnú vám pokoj mysle v súvislosti so zavádzaním nových technológií. 

Táto spoločnosť prevádzku vozový park s 10 nákladnými vozidlami a prepravuje mliečne produkty z výrobných závodov do centrálnych skladov a veľkých maloobchodných predajní. Ich priemerná denná prepravná vzdialenosť so začiatkom každé ráno v depe je asi 330 km, pričom medzi mestskými oblasťami vozidlá jazdia väčšinou po rovinatých cestách – s celkovou priemernou rýchlosťou 60 km/h. Každá cesta sa začína s plne naloženým vozidlom a na spiatočnej ceste na konci každého dňa sú vozidlá úplne prázdne. Tým sa zväčšuje dostupný dojazd – nočné nabíjanie v depe je rýchlou a jednoduchou implementáciou, ktorá plne vyhovuje potrebám ich prepravy. Spoločnosť je platená za meter kubický na kilometer s tovarom podliehajúcim skaze, pričom za oneskorené dodávky dostáva pokuty.

 

Plány elektrifikácie: Začať s tromi vozidlami ako pilotnou prevádzkou na vyhodnotenie ďalšej elektrifikácie v neskoršom čase. 

Priority: Prevádzkyschopnosť je najvyššou prioritou a energetická účinnosť je druhoradá. 

RIEŠENIE

Vozidlá

 • Tri nákladné autá Scania 4 × 2 s kabínou radu R a nabíjanie 350 kW CCS
 • Trojnápravový skriňový náves s chladením. Celková hmotnosť súpravy 40 t

Nabíjanie

 • Riešenie nabíjania zahŕňa nočné nabíjanie v depe bez potreby rýchlonabíjačky. 
 • Tri štandardné nástenné boxy s výkonom 50 kW
 • Pripojené k existujúcej kapacite siete bez momentálnej potreby inovácie
 • Základný systém riadenia nabíjania (CMS)
 • Inštalácia treťou stranou s dohľadom spoločnosti Scania
 • Prevádzka je pripravená na ďalšiu podzemnú kabeláž na podporu budúcich nástenných boxov.
 • Škálovateľnosť do budúcnosti prostredníctvom inovácie systému riadenia nabíjania na pokročilejšiu verziu s rozdeľovaním výkonu a plánovaním nabíjania – maximálne využitie existujúcej kapacity. 

Služby

 • Vzhľadom na dostupnosť ako najvyššiu prioritu je odporúčanie služieb primárne založené na službách dostupnosti ako doplnku k základným službám. To umožňuje zákazníkovi udržať si náskok pred problémami, vyhnúť sa tomu, aby mali vplyv na jeho prepravné služby, ale tiež mu to poskytuje podrobný prehľad o stave vozidiel a potrebách údržby, možnosť proaktívne riešiť potenciálne problémy a zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť a produktivitu.  

NÁŠ PRÍSĽUB

Elektrifikáciou sa všetko mení. Všetko okrem nášho prísľubu, že tu budeme pre vás, prevedieme vás prechodom a zaistíme, že získate vysokokvalitné riešenie, ktoré bude skutočne vyhovovať vám, vašej prevádzke a vášmu podnikaniu. Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.  

ĎALŠIE ČASTI NAŠICH RIEŠENÍ

CHCETE ZISTIŤ VIAC O NAŠOM KONZULTAČNOM PROCESE PREDAJA?

Stačí kontaktovať svojho miestneho zástupcu Scania a my sa vám prihovoríme. 

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

Select your country

You need to select a country since the email will go to different email addresses depending on your choice.

Terms and Conditions

We respect your privacy and will never sell your information. We will deal with your information in accordance with our Privacy Notice.

In order to submit the form please agree to the terms and conditions.