Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Konzultačný proces predaja

Chcete, aby sme vás kontaktovali a dohodli si s vami osobné stretnutie alebo telefonát s odborníkom na elektrifikáciu?

Budúcnosť cestnej dopravy ešte nikdy nebola takáto komplexná. Zároveň však nikdy nepanovalo také silné odhodlanie premeniť víziu budúcnosti udržateľnej dopravy na realitu. Prísľub od nás v spoločnosti Scania tiež zachádzať oveľa ďalej, ako po výrobu a dodávanie skvelých udržateľných elektrických vozidiel. Máme v úmysle zabezpečiť, aby ste mohli pristúpiť k elektrifikácii a implementovali ju spôsobom a tempom, ktoré vyhovuje vášmu podnikaniu a prevádzke.  

CESTA K ELEKTRIFIKÁCII VAŠEJ PREVÁDZKY

Už pri zvažovaní prvých krokov smerom k elektrifikácii vám môžeme pomôcť – pretože každá zmysluplná cesta musí začať rozhovorom o tom, kam chceme ísť a čo chceme dosiahnuť. Odtiaľ je celý proces založený na vašich potrebách, prianiach a vašich predpokladoch. 

Vaše ciele v oblasti udržateľnosti

Ak máte ambíciu elektrifikovať svoju prevádzku, nájdeme nový spôsob, ako to môžete dosiahnuť v súlade s potrebami vášho podnikania. A to platí rovnako bez ohľadu na to, či chcete byť v popredí prechodu, alebo ho budete nasledovať opatrnejšie. Či tak alebo onak, čas začať plánovať je tu – aby ste mali neustále časový harmonogram pod kontrolou. 

Vaša prevádzka

Nič neukazuje jasnejší obraz o vašej prevádzke než skutočné dáta z vašich vlastných vozidiel. Vyvinuli sme interné analytické nástroje, ktoré presne navrhnú váš elektrický dojazd podľa typu prepravy, optimálne miesta na nabíjanie, ako aj to, ktoré trasy je vhodné elektrifikovať v akom poradí – v závislosti od pripravovaných uvedení budúcich plánovaných vozidiel. To všetko s ohľadom na správanie vodičov, užitočné zaťaženie, klímu, nadmorskú výšku a ďalšie faktory. 

Vaše predpoklady

Pri elektrifikácii všeobecne, a obzvlášť pri nabíjaní, sú predpoklady dôležitým faktorom. Máte jeden alebo viacero dep? Máte stále dopravné trasy? Má včasné dodanie prednosť pred vyššími náklady na energiu? Aká je kapacita vašej siete a možnosť rozšírenia vo vašich depách a na miestach nakládky alebo vykládky? Považujte nás za svojho hlavného dodávateľa – vrátane dôsledných návštev vašej prevádzky, ktoré uľahčia plánovanie a inštaláciu vášho nabíjacieho riešenia. 

Vaše riešenie

Konečným cieľom je poskytnúť vám riešenie, ktoré bude od prvého dňa fungovať – a zároveň bude poskytovať dostatočnú rezervu na rozvoj vášho podnikania. Výsledkom konzultačného predajného procesu bude riešenie na kľúč, pri ktorom spoločnosť Scania preberá holistickú zodpovednosť a poskytuje nasledovné:

 • Správne špecifikácie vozidla a integrácia nadstavieb s príslušnými zmluvami na opravu a údržbu
 • Nabíjací hardvér a softvér vrátane fyzickej inštalácie a implementácie infraštruktúry
 • Financovanie a poistenie vozidiel aj nabíjacieho hardvéru
 • Balík služieb na mieru zameraný na maximalizáciu energetickej efektívnosti, prevádzkyschopnosti a produktivity, administratívna podpora a zabezpečenie čo najlepšej celkovej hospodárnosti prevádzky – to všetko v súlade s vašimi špecifickými prioritami. 

PRÍKLADY RIEŠENÍ

Pri využívaní riešení postavených na úplne nových a niekedy dokonca budúcich technológiách nemôžeme vytvoriť súhrn referenčných zákazníckych prípadových štúdií aktuálne používaných kompletných riešení. Zároveň vám chceme ukázať príklady celého rozsahu elektrického riešenia – až do detailov. Z toho dôvodu sme vytvorili niečo, čo nazývame zákaznícke archetypy postavené na skutočných obchodných scenároch, definované a vyvinuté na základe nášho konzultačného predajného procesu. Dva príklady týchto prípadov sú opísané nižšie na veľmi vysokej úrovni – ale pri našich budúcich rozhovoroch môžete očakávať, že ich budete môcť preskúmať pomerne podrobne.  

Archetyp zákazníka

Táto spoločnosť má dlhodobú zmluvu na prepravu piesku z pieskovne iného vlastníka ich zákazníkom – obvykle na použitie pri ďalšej výrobe. Prevádzka vlastní a prevádzkuje 15-vozovú flotilu nákladných vozidiel 6 × 2 s 5-nápravovými návesmi s celkovou hmotnosťou súpravy 64 t a ťahače 4 × 2 s 3-nápravovými návesmi s celkovou hmotnosťou súpravy 40 t – od viacerých výrobcov a všetky s veľkoobjemovými zásobníkmi. Depo spoločnosti sa nachádza pri pieskovni, kde sa nákladné vozidlá nakladajú každé ráno pred svojou 300 km trasou do cieľa. Proces vykládky v cieli poskytuje vodičom ideálnu príležitosť urobiť si obednú prestávku pred spiatočnou cestou dlhou 300 km. Preprava nie je citlivá z hľadiska včasnosti dodania, ale v ideálnom prípade by mala byť spiatočná cesta absolvovaná v priebehu toho istého dňa.

 

Plány elektrifikácie: Výmena troch vozidiel ročne, kým sa nevymení všetkých 15. Všetky od spoločnosti Scania.

Priority: Užitočné zaťaženie je prvoradé, energetická účinnosť druhoradá

RIEŠENIE

Vozidlá

 • Tri nákladné vozidlá Scania 4 × 2 s kabínou série R a nabíjanie 350 kW CCS – s doplnením o 3 nové vozidlá ročne, kým sa nevymení všetkých 15 nákladných vozidiel vozového parku
 • Trojnápravové návesy na suchý materiál. Celková hmotnosť súpravy 40 t

Nabíjanie

 • Škálovateľná nabíjačka a systém správy nabíjania, ktorý umožní nabíjanie v depe.
 • 600 kW napájacia jednotka a tri 20 – 300 kW satelitné nabíjačky na nočné nabíjanie v depe – každoročná inovácia napájacej jednotky a pridávanie ďalších satelitných nabíjačiek
 • 2 x 350 kW nabíjačky typu všetko v jednom a 1 x 150 kW nabíjačka s integrovaným akumulátorom na dobíjanie v cieľovom mieste počas vykládky a obedňajšej prestávky vodiča, ktorá za 35 minút poskytne dostatok energie na spiatočnú cestu s prázdnym vozidlom.
 • Nabíjačka s integrovanou batériou sa poskytuje na lízing počas 12-mesačného procesu inovácie sieťovej kapacity na podporu tretej permanentnej 350 kW nabíjačky typu všetko v jednom v poslednej destinácii.
 • Systém správy nabíjania (CMS), ktorý pokrýva nabíjanie v depe aj na nabíjacích staniciach v cieľovom mieste s plánovaním nabíjania, optimalizáciou výkonu, ako aj oznámeniami – s dodatočným platobným riešením, ktoré umožňuje predávať voľnú kapacitu v cieľových staniciach tretím stranám na nabíjanie ich vozidiel.
 • Plná zodpovednosť spoločnosti Scania za inštaláciu hardvéru, školenie personálu na mieste a údržbu riešení. 

Služby

 • Vzhľadom na najvyššiu prioritu užitočného zaťaženia sa odporúčané služby primárne skladajú zo základným služieb, ktoré umožňujú plynulú každodennú prevádzku, zabezpečia, že správa alebo potreby vozidiel nikdy nebudú prekážať prevádzke prepravy, a poskytnú vám pokoj mysle v súvislosti so zavádzaním nových technológií. 

Táto spoločnosť prevádzku vozový park s 10 nákladnými vozidlami a prepravuje mliečne produkty z výrobných závodov do centrálnych skladov a veľkých maloobchodných predajní. Ich priemerná denná prepravná vzdialenosť so začiatkom každé ráno v depe je asi 330 km, pričom medzi mestskými oblasťami vozidlá jazdia väčšinou po rovinatých cestách – s celkovou priemernou rýchlosťou 60 km/h. Každá cesta sa začína s plne naloženým vozidlom a na spiatočnej ceste na konci každého dňa sú vozidlá úplne prázdne. Tým sa zväčšuje dostupný dojazd – nočné nabíjanie v depe je rýchlou a jednoduchou implementáciou, ktorá plne vyhovuje potrebám ich prepravy. Spoločnosť je platená za meter kubický na kilometer s tovarom podliehajúcim skaze, pričom za oneskorené dodávky dostáva pokuty.

 

Plány elektrifikácie: Začať s tromi vozidlami ako pilotnou prevádzkou na vyhodnotenie ďalšej elektrifikácie v neskoršom čase. 

Priority: Prevádzkyschopnosť je najvyššou prioritou a energetická účinnosť je druhoradá. 

RIEŠENIE

Vozidlá

 • Tri nákladné autá Scania 4 × 2 s kabínou radu R a nabíjanie 350 kW CCS
 • Trojnápravový skriňový náves s chladením. Celková hmotnosť súpravy 40 t

Nabíjanie

 • Riešenie nabíjania zahŕňa nočné nabíjanie v depe bez potreby rýchlonabíjačky. 
 • Tri štandardné nástenné boxy s výkonom 50 kW
 • Pripojené k existujúcej kapacite siete bez momentálnej potreby inovácie
 • Základný systém riadenia nabíjania (CMS)
 • Inštalácia treťou stranou s dohľadom spoločnosti Scania
 • Prevádzka je pripravená na ďalšiu podzemnú kabeláž na podporu budúcich nástenných boxov.
 • Škálovateľnosť do budúcnosti prostredníctvom inovácie systému riadenia nabíjania na pokročilejšiu verziu s rozdeľovaním výkonu a plánovaním nabíjania – maximálne využitie existujúcej kapacity. 

Služby

 • Vzhľadom na dostupnosť ako najvyššiu prioritu je odporúčanie služieb primárne založené na službách dostupnosti ako doplnku k základným službám. To umožňuje zákazníkovi udržať si náskok pred problémami, vyhnúť sa tomu, aby mali vplyv na jeho prepravné služby, ale tiež mu to poskytuje podrobný prehľad o stave vozidiel a potrebách údržby, možnosť proaktívne riešiť potenciálne problémy a zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť a produktivitu.  

NÁŠ PRÍSĽUB

Elektrifikáciou sa všetko mení. Všetko okrem nášho prísľubu, že tu budeme pre vás, prevedieme vás prechodom a zaistíme, že získate vysokokvalitné riešenie, ktoré bude skutočne vyhovovať vám, vašej prevádzke a vášmu podnikaniu. Z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.  

ĎALŠIE ČASTI NAŠICH RIEŠENÍ

CHCETE ZISTIŤ VIAC O NAŠOM KONZULTAČNOM PROCESE PREDAJA?

Stačí kontaktovať svojho miestneho zástupcu Scania a my sa vám prihovoríme.