You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ändring i Scanias valberedning

Michael Fontaine, som representerar MAN AG, har beslutat att avgå ur Scanias valberedning. Han ersätts av Thomas Kremer.

Efter ovanstående ändring består Scanias valberedning av följande ledamöter:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG - ordförande

Thomas Kremer, representerande MAN AG

Mats Lagerqvist, representerande Swedbank Robur fonder

Scanias Årsstämma för 2008 äger rum den 7 maj 2009.