You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania bokslutskommuniké januari-december 2008

- Rörelseresultatet steg till MSEK 12 512 (12 164), den högsta nivån någonsin

- Nettoomsättningen ökade med 5 procent till MSEK 88 977 (84 486)

- Nettomarginalen blev 10,0 (10,1) procent och resultatet per aktie steg till 11,11 (10,69) kronor

- Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 (5,00) kronor per aktie

Kommentar av vd Leif Östling

”Scanias resultat helåret 2008 var det starkaste någonsin, främst drivet av höga fordonsvolymer och höga priser. Serviceintäkterna fortsatte på en hög nivå och steg med 8 procent. Den finansiella turbulensen fick under andra halvan av året brett genomslag på de marknader där Scania har verksamhet. Transport-bolagen fick betydande svårigheter att erhålla finansiering för investeringar och för rörelsekrediter. Tillsammans med en lägre ekonomisk aktivitet har detta lett till att såväl order som uttag av redan beställda lastbilar senarelagts. Tidigare beställda lastbilar har i flera fall omspecificerats till nya kunder och lagret är högre än normalt. Kunderna kan därmed avvakta med investeringsbeslutet till dess fordonet behöver tas i bruk. Orderingången är i nuläget således ingen bra indikator på efterfrågan av nya lastbilar, istället speglar leveranserna bättre efterfrågeläget. Produktionstakten anpassades under slutet av 2008 till en lägre efterfrågan men också för att reducera lagret. Större delen av de 2 000 anställda i produktionen med visstidskontrakt kommer vid utgången av första kvartalet att ha lämnat företaget – en reduktion från 12 000 till 10 000 anställda. Antalet arbetsskift med höga kostnader blir färre vilket leder till ytterligare kostnadsreduktion. Trots åtgärderna kommer Scania att ha övertalighet av produktionsanställda. Fast anställda i produktionen kommer att vidareutbildas under första halvåret för att öka takten i effektivitetsutvecklingen och stärka kärnkompetensen när marknaden åter normaliseras. I rådande marknadsläge har rörelsekapitalbindningen ökat. Förutom åtgärder för att minska rörelsekapitalet senareläggs investeringar i maskiner, utrustning, utvecklingsprojekt och IS/IT-system. Antalet inhyrda konsulter reduceras. Omstruktureringen av Scanias europeiska axel- och växellådstilverkning är avslutad, och kommer att ge besparingar på 300 miljoner kronor med full effekt från 2009. Scania bedömer att det på lång sikt fortsatt finns goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt och därmed också ett ökande behov av transportutrustning och tjänster. Mot bakgrund av de för närvarande besvärliga marknadsförhållandena är dock osäkerheten för de kommande kvartalen hög.”

Stina Thorman

Investor Relations

tel. +46 8 553 83716

mobil tel. +46 70 518 3716

Erik Ljungberg

Corporate Relations

tel. +46 8 553 835 57

mobil tel. +46 73 988 35 57