You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Johannesburg köper 143 Scaniabussar till nytt transportsystem

När Johannesburg i Sydafrika gör en kraftfull satsning på att utveckla ett effektivt och miljöanpassat transportsystem för bussar inför fotbolls-VM 2010, har staden valt Scania som leverantör av samtliga 143 bussar i den första utbyggnadsfasen. Avgörande för valet av Scania var ett komplett erbjudande av fordon med god driftsekonomi och miljöprestanda samt ett brett utbud av tjänster.

Johannesburgs satsning på ett effektivt transportsystem för bussar sker enligt BRT-konceptet, Bus Rapid Transit. Ett koncept där bussar med hög passagerarkapacitet går på egna linjer på befintliga gator, vilket ökar framkomligheten och bidrar till snabba och miljöanpassade transporter.

– För Scania är det här en viktig inbrytning på den snabbt växande stadsbussmarkanden i Sydafrika, säger Christoffer Ljungner, VD för Scania South Africa. Bara i Johannesburg ska bussflottan under de kommande fyra åren förnyas med cirka 1 000 fordon, och samma utveckling sker också i övriga storstäder i Sydafrika.

Scania har också offererat service och underhållsavtal. Vidare kommer Scania att utbilda bussföretagets förare och tekniker.

De 143 bussarna, varav 41 är ledbussar och 102 i normalutförande, kommer att produceras vid Scanias läggning i Brasilien och karosseras av det brasilianska företaget Marcopolo. De ingår i den första utbyggnadsfasen av det nya systemet, som kommer att starta under första halvåret i år. Leveranserna kommer att ske under innevarande år.

Det nya BRT-systemet, som fått namnet Rea Vaya Bus Rapid Transit, är det enskilt största initiativet för att för lösa de ökande transport- och miljöproblemen i Johannesburg. Staden räknar med en markant ökning av det kollektiva resandet, samtidigt som personbilstrafiken i de centrala delarna av Johannesburg förväntas minska med minst 15 procent. Sammantaget kommer BRT-systemet att ha en mycket positiv inverkan på stadsmiljön.

Staden har haft stora krav på motorernas miljöprestanda och i samarbete med Clinton Climate Initiative, kommit fram till att de ska uppfylla det Europeiska miljökravet Euro 4. Det är en nivå högre än de nationella kraven i Sydafrika, Euro 3, och innebär jämfört med dessa en reducering av partikelutsläppen med 60 procent och kvävedioxidutsläppen med 30 procent.

Clinton Climate Initiative (CCI) som presenterades år 2006 av Clinton Foundation i USA, har som mål att på affärsmässiga grunder stimulera användandet av renare tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan i ett antal storstäder i världen.

Ledbussarna, som är 18 m långa och tar 112 passagerare, utrustas med Scanias 9-liters Euro 4-motor på 310 hk. De övriga bussarna är 12 m långa och tar 81 passagerare. De är försedda med Scanias 9-liters Euro 4-motor på 270 hk. Samtliga motorer har Scanias EGR-teknik, som minskar utsläppen redan under förbränningen och därmed eliminerar behovet av efterbehandlingsutrustning.

För ytterligare information, kontakta: Gunnar Boman, Corporate Relations, tel 08 553 89510.