You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse lämnar sin rekommendation om Porsches budpliktsbud den 3 februari

Styrelsen för Scania AB (publ) har erhållit budpliktsbud från Porsche Automobil Holding SE till Scanias aktieägare.

Scanias styrelse kommer i enlighet med NASDAQ OMX Nordics Takeover-regler att utvärdera erbjudandet med hjälp av två oberoende rådgivare och kommer att offentliggöra sin rekommendation till aktieägarna tillsammans med så kallad fairness opinions från rådgivarna i samband med att Scanias bokslutskommuniké lämnas den 3 februari 2009.

För frågor kontakta:

Erik Ljungberg, Senior Vice President, Corporate Relations, tel 08-553 835 57,

mobil 073-988 35 57.