You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB

I enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2008 har de tre största aktieägarna i Scania baserat på kända röstetal rätt att utse ledamot till valberedningen.

Följande representanter har utsetts att utgöra bolagets valberedning:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG - ordförande

Michael Fontaine, representerande MAN AG

Mats Lagerqvist, representerande Swedbank Robur fonder

De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com.

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post till nomination@scania.com eller per fax på nr 08-553 834 34.

För ytterligare information, kontakta Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations, tel 08-553 835 57.