You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania delårsrapport januari-september 2008

-Rörelsemarginalen steg till 15,8 procent (14,1) och nettomarginalen ökade till 11,1 procent (9,8)

- Nettoomsättningen steg 11 procent till MSEK 66 319 (59 947)

- Serviceintäkterna visade fortsatt stark tillväxt, +8 procent

- Resultat per aktie uppgick till SEK 9,21 (7,31)

- Prognosen kvarstår om ett högre resultat för 2008 än 2007

- Scania justerar produktionstakten beroende på lägre orderingång

Kommentar av vd Leif Östling

”Scanias resultat var starkt för årets första nio månader 2008, främst drivet av högre fordonsvolymer och ökade priser. Försäljningen av servicerelaterade produkter fortsatte på en hög nivå med en intäktsökning på 8 procent. Osäkerhet kring framtida marknadsförhållanden och brist på likviditet gör att kunder i Europa har blivit allt mer avvaktande till att lägga nya order. Orderingången minskade i Europa inklusive Ryssland, men den har fortsatt att vara stark i Latinamerika och Asien. Mot bakgrund av den totalt sett lägre orderingången och högre lager, anpassar Scania produktionstakten. Scania kommer att använda den flexibilitet som utgörs av anställda med visstidskontrakt, vilka motsvarar nära 20 procent av arbetskraften i tillverkningsenheterna. Omstruktureringen av Scanias europeiska axel- och växellådstilverkning är nu i slutfasen, och med den tidigare flytten av reservdelslagret uppnås besparingar på 300 miljoner kronor med full effekt från 2009. Scania har sedan början av året ett gemensamt globalt produktprogram vilket ger ökad flexibilitet i produktionen av fordon för de runt 100 marknader där Scania är verksamt. Utsikterna på lång sikt är fortsatt goda med ett ökande behov av transporter. Prognosen kvarstår om ett högre resultat 2008 än 2007. Mot bakgrund av det för närvarande oklara läget om framtida marknadsförhållanden lämnar Scania ingen prognos för 2009.”

Stina Thorman

Investor Relations

tel. +46 8 553 83716

mobil tel. +46 70 518 3716

Erik Ljungberg

Corporate Relations

tel. +46 8 553 835 57

mobil tel. +46 73 988 35 57