You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Stor order på lastbilar till Scania i Brasilien

Scania levererar 260 tippbilar till det brasilianska företaget Odebrecht. I leveransen ingår även förarutbildning och fordonsbaserade datorer för transportplanering. Beställningen är den enskilt största lastbilsordern i Scania Brasils 51-åriga historia.

Odebrecht är Latinamerikas största verkstads- och anläggningsföretag.

– Det här är en mycket viktigt affär. Inte bara därför att den omfattar många bilar, utan därför att den även bekräftar och stärker Scanias ställning i anläggningssegementet. Enligt Odebrecht uppfyller våra lastbilar alla dess krav och ger den bästa totalekonomin, säger Scania Brasils försäljningschef Roberto Leoncini.

Leveransen av bilar har inletts och pågår fram till årsskiftet.

Samtliga fordon av är modellen Scania P 420, treaxliga lastbilar med en motor på 420 hk. Samtliga bilar förses med ombordbaserad dator för fordonsuppföljning och transportplanering i realtid. 100 av bilarna utrustas med det datorstödda automatväxlingssystemet Scania Opticruise. Odebrechts val av Scania Opticruise grundas på egna tester, som bekräftade systemets fördelar när det gäller körbarhet och effektivitet.

Scania kommer att utbilda förarna på plats vid de byggarbetsplatser där bilarna sätts i drift. I utbildningen ingår ekonomisk och trafiksäker körning, som bidrar till att minska såväl bränsleförbrukningen som slitaget på fordonen.

Scania levererar förarutbildning i närmare 40 länder över hela världen. Förarutbildningen är en investering med mycket kort återbetalningstid, eftersom en förare genom ett förändrat körsätt kan minska bränsleförbrukningen med i genomsnitt cirka 10 procent.

Brasilien är navet i Scanias latinamerikanska verksamhet, med drygt 3 000 anställda och med produktion och centrala marknadsfunktioner i São Paulo. Sedan etableringen 1957 har Scania tillverkat drygt 240,000 fordon i landet, varav 200 000 lastbilar. Cirka 40 procent av de tunga lastbilar som idag finns i trafik i Brasilien är Scania.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef,

tel 08 553 856 62