You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania delårsrapport januari-juni 2008

- Rörelsemarginalen steg till 16,6 procent (14,7) och nettomarginalen ökade till 12,1 procent (10,2)

- Leveranserna uppgick till 39 574 (37 578) fordon

- Nettoomsättningen steg 15 procent till MSEK 45 885 (40 040)

- Serviceintäkterna visade fortsatt stark tillväxt, +10 procent

- Resultat per aktie uppgick till SEK 6,94 (5,12)

- Resultatet för 2008 kommer att bli högre än 2007

Kommentar av vd Leif Östling

”Scanias resultat nådde nya rekordnivåer det första halvåret och andra kvartalet 2008, främst drivet av högre fordons- och servicevolymer och ökade priser. Orderingången minskade i Europa medan efterfrågan var stark i Ryssland och övriga OSS-länder samt i Latinamerika och Asien. Scanias höga produktionstakt i kombination med lägre orderingång börjar nu resultera i kortare leveranstider. Försäljningen av servicerelaterade produkter fortsatte på en hög nivå med en intäktsökning på 10 procent. Omstruktureringen av Scanias europeiska axel- och växellådstilverkning går enligt plan. Stängningen av växellådstillverkningen i Sibbhult pågår, och all industriell aktivitet har flyttats till Södertälje. Koncentrationen av axelproduktionen kommer att vara slutförd vid årets slut. Besparingar från omstruktureringen får full effekt från 2009. Introduktionen av P-, G- och R-serien i Latinamerika i början av året innebär att Scania nu har ett globalt produktprogram vilket ger ökad flexibilitet i produktionen av fordon för de runt 100 marknader där Scania är verksamt. Med dessa åtgärder förbättrar vi flexibiliteten och vi är väl förberedda för svängningar i efterfrågan. Vi fortsätter att bygga ut den tekniska kapaciteten till en årlig takt om 90 000 fordon mot slutet av 2008 och 100 000 vid utgången av 2009. Utsikterna på lång sikt är fortsatt goda men den senaste tidens utveckling på ett antal marknader i Europa gör det svårt att ge utsikter för 2009. Resultatet för 2008 kommer att bli högre än 2007.”

Stina Thorman

Investor Relations

tel. +46 8 553 83716

mobil tel. +46 70 518 3716

Hans-Åke Danielsson

Corporate Relations

tel. +46 8 553 85662

mobil tel. +46 70 346 8811