You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Leif Östlings avtal förlängt

Scanias styrelse har beslutat förlänga verkställande direktören Leif Östlings anställningsavtal med tre år, till och med den 31 mars 2012.

Villkoren i det nya avtalet kommer i allt väsentligt att kvarstå oförändrade jämfört med det nuvarande avtalet.

Styrelsen är av uppfattningen att förlängningen av verkställande direktören Leif Östlings anställningsavtal tillförsäkrar Scania stabilitet och långsiktighet, vilket styrelsen bedömt vara till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Edström, Senior Vice President Corporate Relations, tel +46 8 553 835 57.