You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania delårsrapport januari-mars 2008

- Rörelsemarginalen steg till 16,4 % (15,9) och nettomarginalen ökade till 11,4 % (10,9)

- Orderingången minskade, men var fortsatt något över leveranserna under kvartalet

- Nettoomsättningen ökade 15 % till MSEK 21 991 (19 129)

- Periodens resultat steg 21 % till MSEK 2 513 (2 085)

- Resultatet per aktie uppgick till SEK 3,14 (2,61)

Kommentar av vd Leif Östling

”Scania fortsätter att växa med stark lönsamhet, främst drivet av högre fordons- och servicevolymer och högre priser. Orderingången minskade jämfört med det exceptionellt starka första kvartalet ifjol, men fortsatte på en hög nivå. Scanias orderbok ökade något, då ordervolymerna är högre än leveranserna. Leveranstiderna är för närvarande nio till tolv månader jämfört med normalsituationen om tre till fyra månader. Detta, i kombination med ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, gör att kunder i Europa avvaktar att lägga order. Efterfrågan fortsätter att vara stark i Ryssland och övriga OSS-länder samt i Latinamerika och Mellanöstern. Vår plan kvarstår om att öka produktionstakten till en årstakt på 90 000 fordon mot slutet av året och ha en teknisk kapacitet på 100 000 fordon vid utgången av 2009. Samtidigt ökar vår flexibilitet i produktionsenheterna och vi är således väl förberedda för en fortsatt volymuppgång men också en möjlig lägre efterfrågan. De finansiella utsikterna kvarstår”.