You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania bokslutskommuniké januari-december 2007

- Scania rapporterar rekordresultat, volymer och kassaflöde

- Efterfrågan är fortsatt hög på Scanias produkter

- Service- och tjänsteförsäljning steg 11 %, vilket speglar mycket hög aktivitet hos Scanias kunder

- Långa leveranstider trots ökad produktionstakt med mer än 15 % under 2007

- Styrelsen föreslår att 12,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna

Nyckeltal

- Nettoomsättning Scaniakoncernen ökade 19 % till MSEK 84 486 (70 738)

- Periodens resultat steg 44 % till MSEK 8 554 (5 939)

- Resultat per aktie SEK 10,69 (7,42)

Kontaktpersoner:

Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 553 83557

Stina Thorman, Investor Relations tel. +46 8 553 83716, mobile tel. +46 70 518 3716