You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Genombrott för Scania på den kinesiska stadsbussmarknaden

Scania har inlett leveranserna av 25 ledbussar med motorer som uppfyller det europeiska utsläppskravet Euro 4 till det bolag som svarar för kollektivtrafiken i staden Changzhou i Jiangsu-provinsen i östra Kina. Scanias EGR-teknik för avgasrening, bussarnas låga driftskostnader och långa livslängd avgjorde valet av leverantör.

Leveransen är ett resultat av det avtal som träffades mellan Scania och

Jiangsu Alfa Bus i juni 2007under överinseende av Sveriges statsminister och Kinas president

Scania avgasteknik baseras på avgasåterförning (EGR). Eftersom avgaserna renas utan efterbehandling, krävs inte någon extra tank med tillsatsmedel ombord på fordonen.

– Vår bekväma lösning för avgasrening tilltalar de kinesiska kunderna. Att slippa lagra och hantera tillsatsmedel förenklar övergången till avsevärt mindre miljöpåverkande transportsystem, säger Scania Chinas vd Mats Harborn.

– Vi har fått affären genom att erbjuda bussar med hög tillgänglighet, god bränsleekonomi och vår organisations servicenivå. Detta i kombination med våra fordons långa livslängd och höga kvalitet är avgörande för en låg driftskostnad, kostnaden per passagerarkilometer, förklarar Mats Harborn.

I oktober 2007 fick Scania en beställning på 500 stadsbussar till Singapore, som just nu är under leverans. Även vid denna affär var bussarnas miljöprestanda avgörande.

I många kinesiska storstäder görs idag stora satsningar på uppbyggnad av så kallade BRT-system (bus rapid transport). BRT innebär snabba och flexibla lösningar för passagerartrafik i tättbefolkade regioner.

Alfa Bus är ett privatägt bolag baserat i Jiangsu-provinsen som tillverkar bussar för stadstrafik såväl som turist- och expressbussar. Med stöd av Scania är bolaget också ansvarigt för marknadsföringen av de Scania-bussar man karosserar.

För ytterligare information, kontakta:

- Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 070 346 88 11

- Mats Harborn, vd för Scania China, tel +86 1350 1387 980