You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Fredspristagarna åker klimatneutralt med Scania

Scania ställer en etanolbuss till förfogande för transporterna i samband med utdelningen av Nobels fredspris i Oslo. FN:s klimatpanel (IPCC) och USA:s tidigare vicepresident Al Gore får därmed möjlighet att uppleva vad som under nästa år blir verklighet i den norska huvudstaden, då Scanias tredje generation etanolbussar sätts i trafik. Med etanol som drivmedel minskas utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med en stadsbuss som körs på diesel.

AS Oslo Sporveier har valt Scania som leverantör när bolaget inleder omställningen till biobränslen som drivmedel för stadens bussar. Under våren 2008 sätts 20 Scania etanolbussar av tredje generationen i trafik. Enligt bolagets beräkningar kommer de 20 etanolbussarna att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 600 ton per år.

– Etanol är det i särklass mest kostnadseffektiva biobränslet på marknaden idag om man tar hänsyn till faktorer som tillgänglighet, infrastruktur och tillgången till beprövad teknik. Det kan redan nu bidra till ett hållbart kollektivt transportsystem. Nya tekniker såsom hybrider ligger runt hörnet och bränsleceller kan bli aktuella om cirka tio år, men det finns ingen anledning att vänta, säger Melker Jernberg, chef för Scania Buses and Coaches.

Med hållbart menar Scania både hållbart ur miljöperspektiv och ekonomiskt. På hemsidan www.scania.com/biofuels finns ytterligare information.

Stiftelsen Clinton Climate Initiative, CCI (www.clintonfoundation.org) förordar Scanias etanolbussar som en av de bästa tillgängliga lösningarna för att minska koldioxidutsläppen från storstadstrafik.

Nettoeffekten av etanol beror på hur bränslet produceras. Med etanol tillverkat av sockerrör kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 90 procent jämfört med utsläppen från en jämförbar motor som körs på fossilt bränsle.

Scania har nyligen introducerat den tredje generationen etanolmotorer, som har lika hög verkningsgrad som en vanlig dieselmotor och som även anpassas för lastbilar i distributionstrafik.

Scanias nya etanolmotorer uppfyller redan idag 2009 års europeiska utsläppskrav (Euro 5) och tilläggskravet EEV utan efterbehandling av avgaserna. Tekniken bygger på avgasåterföring (EGR).

För ytterligare information, kontakta:

- Hans-Åke Danielsson, presschef, tel. 08 553 856 62

- Fredrik Morsing, Director Alternative Fuels, Buses and Coaches,

tel. 076-1272711,