You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB

I enlighet med Årsstämmans beslut den 3 maj 2007 har de fyra till röstetalet största aktieägarna i Scania rätt att utse ledamöter till valberedningen. Följande representanter har utsetts att utgöra bolagets valberedning:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG

Lennart Johansson, ordförande i valberedningen, representerande Investor AB

Ekkehard D Schulz, representerande MAN AG

Marcus Wallenberg, representerande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

MAN AG har valt att utse en ledamot till valberedningen trots att detta inte är i enlighet med rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning där det framgår att representanter för företag som bedriver med bolaget konkurrerande verksamhet inte bör ingå i valberedningen.

De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com.

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post med adress nomination@scania.com eller per fax på nr 08 553 855 59.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Edström Senior Vice President Corporate Relations, tel 08 553 835 57.