You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Hög nivå på Scanias konferens om klimatfrågan

”Tackling the climate challenge – Sustainable transport solutions for the future” är temat för Scanias konferens på Autoworld i Bryssel i morgon, onsdag med start kl 15:30. Talarna vid konferensen representerar lagstiftare och intressenter längs hela värdekedjan, från transportköpare och transportörer till förare och fordonstillverkare.

– Förbättrade villkor för en global ekonomi och ökad handel har lett till en kraftig ökning av transporterna. Den avgörande frågan handlar om att säkerställa att det ökande logistikbehovet kan förenas med minskad miljöpåverkan, säger Scanias vd och koncernchef Leif Östling, som är konferensens invigningstalare.

Konferensens huvudtalare är Jacques Barrot, Europakommissionens vicepresident och ansvarig för Transport. Han kommer att fokusera på Kommissionens arbete med att utforma en europeisk transportpolitik som balanserar det ökande behovet av transporter med ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Jacques Barrot kommer också att dela ut ett pris Marek Szerenos från Polen, som vann förartävlingen Young European Truck Driver, som arrangeras av Scania med stöd av Europakommissionen.

Mogens Peter Carl, generaldirektör för Kommissionens direktorat DG Environment, kommer att presentera kommissionens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser utan att hämma Europas konkurrenskraft.

Hasse Johansson, chef för Scanias forskning och utveckling, kommer att presentera Scanias arbete med att förbättra produkternas miljöprestanda.

IKEA, som är ett företag vars framgångar till stor del baseras på en effektiv logistik, kommer att representeras av Jeanette Skjelmose, som är ansvarig för företagets arbete med hållbara transporter.

Som talare medverkar också Andrew Tinkler, vd för Storbritanniens största privata logistikföretag Eddie Stobart Ltd. Han kommer att presentera företagets växande affär med att erbjuda logistiklösningar som baseras på användning av flera olika transportslag och samarbetet med sina kunder för att minska slöseriet av resurser inom industrin.

I anslutning till konferensen på Autoworld kommer det också att finnas en utställning som visar hur Scania och samarbetspartners arbetar med att minska koldioxidutsläppen.

För ytterligare information, kontakta Jenny Johansson, Public and Environmental Affairs, tel 070 370 14 74.