You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania tar initiativ till dialog om effektiva och hållbara transporter

Idag hålls ett seminarium på Moderna Museet i Stockholm. Det inleds kl 12:30, och temat är hur effektiv logistik kan kombineras med hållbara transporter. Initiativtagare till seminariet är Scania, som känner ett stort engagemang för dessa frågor.

– För uppnå målet om effektiva och hållbara transporter behövs en bred och konstruktiv dialog mellan alla aktörer. För Scania är det viktigt att föra en sådan dialog med transportörer, transportköpare, beslutsfattare och andra intressenter, säger Scanias kommunikationsdirektör Cecilia Edström.

Med seminariet vill Scania belysa de drivkrafter som finns bakom den ökande efterfrågan på effektiva och hållbara transporter. Mängden vägtransporter ökar i takt med att den globala handeln växer, och det innebär stora utmaningar för transportbranschen. Miljöbelastningen måste minska och säkerheten på våra vägar måste öka. Det råder även en brist på lastbilsförare i Europa. Bara i Sverige behövs det rekryteras 5 000 yrkesförare per år.

Huvudtalare vid seminariet är infrastrukturminister Åsa Torstensson, som bland annat berättar om regeringens initiativ Logistikforum. Det ska vara en plats för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan olika företrädare för intressenter inom logistikområdet.

Vid seminariet deltar även Jeanette Skjelmose, IKEA och Anders Torell, ICA. De belyser hur två stora företag tänker vid upphandlingen av transporter. De båda företagen försöker arbeta utifrån de krav som konsumenterna ställer på hållbara transporter. Bland de övriga talarna på seminariet finns Joel Valmain, Road Safety Unit, Europeiska kommissionen, Lasse Holm, QIII – ideell förening för ökad transportkvalitet och Lennart Lomaeus, Michelin.

I den paneldiskussion som avslutar seminariet deltar även Scanias forsknings- och utvecklingschef Hasse Johansson.

För ytterligare information, kontakta

Jenny Johansson,

Public and Environmental Affairs,

tel 070 370 14 74