You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Kungligt besked: Scanias etanolbussar testas i Brasilien

São Paulo i Brasilien är ytterligare en i raden av storstäder där Scanias etanolbussar nu testas i kollektivtrafiken. Den första bussen sätts i drift i oktober. Det meddelade Scania tidigare idag, då Brasiliens president Lula da Silva i samband med sitt statsbesök i Sverige fick en provtur i Scanias etanolbuss tillsammans med kung Carl XVI Gustaf och Scanias chef Leif Östling.

Bussen kommer att gå i trafik hos transportbolaget Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), och försöket samordnas av biobränsleexpertis vid São Paulos tekniska universitet.

Provdriften med Scanias etanolbussar i São Paulo sker inom ramen för BEST-projektet (BioEthanol for Sustainable Transport). BEST-konsortiet verkar för storskalig användning av etanol som fordonsbränsle. Försök med både bilar och stadsbussar genomförs i ett tiotal städer i världen. Scania levererar de stadsbussar som ingår i projektet.

BEST-projektet startades av representanter från Storstockholms Lokaltrafik (SL) och finansieras nu delvis av EU. Målet är att bana väg för en bred acceptans av etanol som ett bra alternativbränsle för både personbilar och tunga fordon.

Scania började utveckla etanolbussar i mitten av 1980-talet i nära samarbete med Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter mer än 15 års fullskalig reguljär drift i krävande stadstrafik anser SL att det är en fullt beprövad bussteknik. Det finns inga nackdelar vad gäller driften under förutsättning att det planerade underhållsschemat följs. Bussarna är helt standardmässiga med vanliga Scaniakomponenter.

Scania har sedan slutet av 1980-talet levererat drygt 600 etanolbussar till den svenska kollektivtrafiken, och tekniken har gett stora miljövinster. Etanol är ett förnyelsebart bränsle som inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.

Redan 1989 klarade Scanias etanolmotor utsläppskraven för Euro 3, som blev obligatoriska 2001. Den andra generationen etanolmotorer introducerades 1996 och klarar Euro 4, som gäller sedan 2006.

Scania presenterade nyligen tredje generationens etanolmotorer, som har lika hög verkningsgrad som en vanlig dieselmotor och som samtidigt uppfyller utsläppskraven enligt Euro 5 och EEV. Euro 5 införs i oktober 2009.

Intresset för förnyelsebara alternativbränslen sprider sig snabbt över världen. Ett skäl är det stigande oljepriset, vilket gör alternativen mer konkurrenskraftiga. Lokal produktion från förnyelsebara råvaror minskar beroendet av importerad olja.

Ett annat, och allt starkare, skäl till intresset för etanol och andra förnyelsebara bränslen är den växande oron för växthuseffekten, som anses till stor del orsakas av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Förnyelsebara bränslen ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären och minskar därför transporternas bidrag till växthuseffekten.

Scanias position är att hålla fast vid etablerad teknik för att övergången till alternativa bränslen ska gå smidigt och vara kostnadseffektiv. I Scanias fall innebär det ren etanoldrift med 5% tändförbättrare i en motor som arbetar enligt den effektiva dieselprincipen.

Etanol kan tillverkas av sockerrör och sockerbetor, liksom av säd och bioavfall. Tekniken utvecklas fortlöpande. Till de senaste rönen hör teknik för tillverkning av etanol från cellulosa och förbränning av restprodukterna i fjärrvärme- eller elproduktionsanläggningar.

För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619, epost urban.wastljung@scania.com