You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias nya motorer uppfyller tuffa japanska utsläppskrav

Scanias nya motorer är redan certifierade för den krävande japanska utsläppsstandarden NLT. De nya motorerna har teknik som öppnar vägen för uppfyllande av avgaskrav som införs under nästa decennium. De motsvarar också den japanska standarden för bränsleekonomi, som ger transportörerna rätt till en 2-procentig skattelättnad.

Scania lanserade nyligen en serie raka motorer som med flera nya tekniker uppfyller den kommande europeiska avgasnormen Euro 5 utan efterbehandling, utan att bränsleförbrukningen ökar. Två av de nya motorerna är utrustade med ett underhållsfritt partikelfilter och uppfyller även de stränga europeiska EEV-kraven.

Det två versioner av Scanias nya 13-litersmotor – 420 respektive 470 hk – som har certifierats för den japanska marknaden (BKG class) är utrustade med ett underhållsfritt partikelfilter för att minska partikelutsläppen.

Motorerna uppfyller även den japanska lagstiftningen för bränsleekonomi som introducerades 2005, som är den första i världen och som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Lagen stipulerar att tillverkarna mellan åren 2002 och 2015 ska åstadkomma en generell minskning av bränsleförbrukningen och ger bestraffningar för dem som inte uppfyller detta. För de ledande tillverkarna har förbättringen under tidsperioden beräknats till 12 procent. Uppfyllande av kravet ger en 2-procentig skattelättnad för nya lastbilar.

Den japanska emissionslagstiftningen NLT (New Long Term), är obligatorisk för tunga lastbilar från och med september 2007. Sett till gränsvärden är skillnaden liten mellan den japanska, europeiska (Euro 5) och amerikanska (EPA 07) lagstiftningen. Däremot är de testcykler som tillämpas mycket olika, vilket gör anpassningen av motorerna till respektive lagkrav till en unik process.

Mot bakgrund av de körförhållanden som präglar Japan – frekventa trafikstockningar och låga genomsnittshastigheter – har den japanska testcykeln större fokus på motorns miljöprestanda vid låg belastning, som vid tomgångskörning och körning i låg fart

Den europeiska testcykeln innehåller större variationer av motorbelastning och körhastighet. Den amerikanska testcykeln domineras av körning i hög fart, vilket kännetecknar situationen på landets motorvägar.

I Japan representeras Scania av Hino, som svarar för försäljning och service inom i sitt nätverk. Hino, som ingår i Toyota, är Japans ledande lastbilstillverkare. Försäljningen sker huvudsakligen på de asiatiska marknaderna men är också etablerad i USA och i olika latinamerikanska länder, samt i viss utsträckning även i Storbritannien och Irland. I Sydkorea svarar Scanias nätverk för försäljning och service av Hinos medeltunga lastbilar. Sedan 2002 sker ett strategiskt samarbete mellan Scania och Hino.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, Press Manager,

tel. 08-553856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com