You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ser fortsatt god orderingång och höjer marknadsprognosen

Scanias orderingång har hittills under det tredje kvartalet varit fortsatt god och i linje med det första halvårets efterfrågetillväxt. Leveranserna för helåret 2007 beräknas öka med närmare 15 procent, till cirka 75 000 fordon. Scania höjer prognosen för Europa, inklusive Ryssland, från 385 000 till 400 000- 420 000 tunga lastbilar i början av nästa årtionde. Det meddelade Scania vid dagens kapitalmarknadsdag i Södertälje.

Bakgrunden till Scanias reviderade bedömning för Europamarknaden är den kraftigt ökade efterfrågan på transporter som följt av EU:s utvidgning och utvecklingen i Ryssland.

Scania ser en stark transportefterfrågan i alla de regioner där bolaget är verksamt. Den drivs av stark ekonomisk utveckling – liksom av den ökande handeln, som på många marknader växer snabbare än BNP. Stora investeringar i infrastruktur och produktion i östra Europa och Ryssland leder till ökad efterfrågan på transporter även i västra Europa.

– Störst tillväxt förväntar vi oss i östra Europa och Ryssland. I Asien ser vi också en kraftig ökning av efterfrågan på transporter, men på längre sikt. Det handlar om en långvarig stark tillväxt som inte påverkas av den oro som just nu råder på kreditmarknaden, sade Scanias vd Leif Östling.

Scania ökar produktionskapaciteten för att möta den ökande efterfrågan.

– I slutet av detta år kommer vi att öka produktionen till en årstakt på 84 000 fordon, vilket är högre än våra ursprungliga planer. Vid slutet av nästa år planerar vi att öka kapaciteten till 90 000 och i slutet av 2009 till 100 000 fordon. Men produktionskapacitet är ett rörligt mål. Vi hittar ständigt nya sätt att effektivisera produktionen och öka kapaciteten. I ett längre perspektiv kan vi öka kapaciteten till 130 000 fordon. Utöver detta planerar vi att etablera en monteringsanläggning i Ryssland med årlig kapacitet på 10 000 fordon som kan var i full drift om fyra-fem år.

Leif Östling redogjorde också för planerna för att öka kapaciteten inom Scanias försäljnings- och serviceorganisation. Fokus ligger på tillväxtregionerna. Den största expansionen sker i östra Europa och Ryssland. I Ryssland planeras en fördubbling av antalet serviceverkstäder under de närmaste åren, men det kommer även att ske en utbyggnad på viktiga marknader som Frankrike och Tyskland, liksom på tillväxtmarknader som Kina, Sydkorea och Taiwan.

– Service och tjänster är en lönsam och växande affär. Kunderna ökar sin outsourcing, och de vill ha färre men pålitliga leverantörer. En allt större del av våra intäkter och lönsamhet kommer från serviceverksamheten. Att investera i nya anläggningar ger snabb återbetalning, och vi satsar därför cirka en miljard kronor på nyetableringar.

Den starka efterfrågan på Scanias produkter och tjänster, som tog fart i fjärde kvartalet 2006, fortsätter. Under första halvåret 2007 ökade orderingången med

39 procent. För fordon som beställs idag sker leverans andra kvartalet 2008.

– Ledtiderna inom industrin är långa. Vår egen såväl som våra leverantörers produktionskapacitet ökas nu gradvis, medan den fragmenterade påbyggarbranschen har svårigheter att hänga med, förklarade Scanias finansdirektör Jan Ytterberg.

I sin presentation redogjorde Jan Ytterberg bland annat för det arbete som pågår för att uppfylla bolagets finansiella mål för perioden 2007-2009 och tillade att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) för perioden ska uppgå till mer än

30 procent.

– Vi håller fortsatt nivån på kostnaderna för forskning och utveckling på cirka

4 procent av omsättningen. Detta tack vare vårt modulära produktsystem, ett tvärfunktionellt arbetssätt och strategiska utvecklingsarbeten med Cummins och Hino, sade Jan Ytterberg.

Inom Scanias produktion är målet att fortsatt öka produktiviteten med 6-8 procent per år.

Inom försäljnings- och serviceorganisationen bygger Scania upp kapaciteten för att både klara de stora volymökningarna och utveckla sina servicetjänster – ett område där det finns en stor lönsamhetspotential.

– Samtidigt arbetar vi med att öka effektiviteten inom försäljnings- och serviceorganisationen. Det handlar bland annat om att på samma sätt som inom vår produktion införa gemensamma processer och arbetssätt, liksom att se över strukturen.

Besparingarna, med utfall i närtid, ligger främst inom inköp och fastigheter.

Presentationerna från Scanias kapitalmarknadsdag finns tillgängliga på bolagets hemsida www.scania.com

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62