You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania banar väg för uthålliga transporter med banbrytande motorteknik och hybridfordon

Scanias nya motorplattform är nu redo för marknadsintroduktion. Det är motorer som redan nu och utan efterbehandling uppfyller de skärpta avgaskrav som om två år införs i Europa. Det är också premiär för tredje generationens etanolmotorer, som innebär upp till 90 procents minskning av koldioxidutsläppen. Scania går även in i en avgörande fas av utprovningen av en kommersiellt gångbar hybridteknik – en teknik som möjliggör mycket stora bränsle- och miljöbesparingar.

Efter fem års utveckling är Scanias nya Euro 5-motorplattform nu redo för marknadsintroduktion, initialt de raka fem- och sexcylindriga motorerna. Den nya plattformen kommer successivt att ersätta den befintliga under de närmaste åren. Euro 5 blir obligatorisk inom EU i oktober 2009.

Att Scania som första lastbilstillverkare lyckas uppfylla Euro 5 utan efterbehandling av avgaserna.är resultatet av att en rad nya, banbrytande tekniker, inklusive ett nytt bränsleinsprutningssystem, används för att kontrollera prestanda och bränsleeffektivitet.

Den nya plattformen är redan från början optimerad för EGR (exhaust gas recirculation, avgasåterföring) och även för Scania XPI, det nya insprutningssystemet som utvecklats tillsammans med Cummins. Detta för att uppfylla de mål och krav som ställs på prestanda och bränsleekonomi liksom på konsekventa miljöegenskaper, hållbarhet och bekvämlighet för användaren. Med EGR minskas utsläppen redan under förbränningen, vilket eliminerar behovet av efterbehandlingsutrustning och tankar för tillsatsämnen på fordonet.

Scania har kontroll över alla strategiskt viktiga steg i motorutvecklingen och prestandastyrningen: Grundläggande motorutveckling och tillverkning, motorstyrning, bränsleinsprutning och utsläppskontroll.

Scanias motorer kan drivas med alla förnybara drivmedel som idag finns tillgängliga.

På www.scania.com finns ytterligare pressmaterial om Scanias nya motorplattform, hybridteknik och position när det gäller förnybara bränslen – inklusive övriga produkt- och tjänstenyheter.