You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania expanderar i Ryssland

Scania planerar att etablera industriell produktion i Ryssland. I ett första steg planeras en monteringsanläggning med en kapacitet på 10 000 fordon per år och arbetsskift. Diskussioner med ryska myndigheter om lämplig lokaliseringsort kommer att inledas.

Normal ledtid för en industrietablering av denna typ är fyra till fem år från beslut till full produktion.

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62