You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania sätter fokus på miljö och trafiksäkerhet i Storbritannien

Scania samlade under gårdagen ledande brittiska politiker och företrädare för transportbranschen samt miljöområdet till ett seminarium om miljö och trafiksäkerhet.

Seminariet hölls i London och samlade över 100 representanter för landets transport- och miljösektor. Inledningstalare var Stephen Ladyman, parlamentsledamot och Minister of State for Transport,.

– Genom att regeringen inför krav på användning av biobränslen kommer koldioxidutsläppen från transporter att minska med 1 miljon ton 2010, vilket är jämförbart med att ta 1 miljon bilar ur trafik, deklarerade Stephen Ladyman och betonade:

– De biobränslen som används måste bidra till en reell minskning av koldioxidutsläppen. Vi kommer att bevaka att detta blir fallet för att säkerställa att biobränslena verkligen bidrar till att minska transporternas påverkan på miljön.

Efter Stephen Ladymans inledning följde ett anförande av Urban Johansson, Senior Vice President och chef för Scanias drivlineutveckling.

– Idag utgör biobränslen en mycket liten del av det bränsle som används för transporter i Europa. EU:s Ministerråd vill öka användningen till 10 procent 2010. Scania tror att detta är ett uppnåeligt mål, men det kräver ansträngningar från alla inblandade parter. Den europeiska produktionen måste ökas, men också importen. Det krävs också ändring av regler och skatter för att stimulera användningen av biobränslen, sade Urban Johansson.

– För oss som fordonstillverkare är det också viktigt att det tas fram ett trovärdigt system för certifiering och märkning av biobränslen. Dessutom måste de biobränslen som används bidra till en nettominskning av koldioxidutsläppen och samtidigt inte konkurrera med matproduktion eller hota den biologiska mångfalden.

Den paneldebatt som därefter följde blev både livlig och givande och handlade om de utmaningar och frågor som transportbranschen ställs inför när det gäller att förbättra miljö och trafiksäkerhet. Den gav även tillfälle till utbyte av erfarenheter om hur och vad som kan göras för att förbättra situationen. I panelen ingick ledande politiker och branschföreträdare inom områdena transport och miljö.

Frågor som diskuterades var bland annat hur en uthållig och skonsam produktion av biobränslen ska säkerställas samt hur London ska hantera transport- och miljöfrågor i samband med OS 2012. När det gäller trafiksäkerhet diskuterades till exempel hur man bäst, särskilt till unga förare, sprider kunskapen om riskerna med alkohol i samband med bilkörning.

Scania och biobränslen

• Scania tillverkade den första etanolmotorn 1916, då första världskriget innebar begränsningar i bränsleimporten.

• I mitten av 1980-talet började Scania utvecklingen av dieselmotorer som kan köras på etanol för bussar i stadstrafik.

• Att anpassa en diesel motor till etanoldrift är en kostnadseffektiv lösning, eftersom existerande teknologi och komponenter kan användas.

• Sedan 1989 har Scania levererat cirka 600 etanolbussar, främst till städer i Sverige.

• I slutet av mars 2008 sätts 18 Scania etanolbussar i trafik i Oslo, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen i staden med 600 ton per år och medverka till omställningen till kollektivtrafik med förnybara bränslen.

• Scania har börjat leverera etanolbussar för tester inom kollektivtrafiken i Storbritannien, Polen, Ungern, Italien, Spanien och Kina.

• Tillsammans med finländska Neste deltar Scania i ett försök med ett nytt biodieselbränsle.

• Under 2008 kommer Storstockholms Lokaltrafik att inleda omfattande tester av Scanias elektriska hybridbussar.

Scania och trafiksäkerhet

Mot bakgrund av att mer än 300 000 av Scanias lastbilar finns i trafik på Europas vägar, har Scania ett stort ansvar för trafiksäkerhet. För att bidra till att minska antalet olyckor där lastbilar är inblandade arbetar företaget för att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos allmänheten, beslutsfattare, kunder och förare. Scania stöder också FN i dess arbete för ökad trafiksäkerhet och färre skadade i trafiken.

Initiativet Scania Young European Truck Driver 2007 (YETD 2007) ingår i Scanias långsiktiga arbete för att förbättra trafiksäkerheten och yrkesförarens status. Träning och utbildning av förare förbättrar inte bara trafiksäkerheten, utan bidrar även till minskad miljöbelastning och minskade kostnader för transportföretagen.

YETD är utformat för att stötta EU-kommissionens arbete med att halvera antalet dödsolyckor fram till år 2010. Tävlingen är ett led i Scanias initiativ från 2003 om att uppmuntra till ansvarsfull körning, uppmärksamma trafiksäkerhetsfrågor samt attrahera unga förare till yrket.

Trafiksäkerhet är även högt prioriterat inom Scanias forskning och utveckling, där fokus ligger på teknik som hjälper föraren att fatta rätt beslut.

För ytterligare information, kontakta:

- Jenny Persson, Public and Environmental Affairs, tel +46 70 370 14 74

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel +46 8 553 856 62