You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias etanolbussar förbättrar miljön i Oslo

AS Oslo Sporveier väljer Scania som leverantör när bolaget inleder omställningen till biobränslen som drivmedel för stadens bussar. I mars nästa år sätts 18 Scania etanolbussar i trafik.

Oslo Sporveiers beslut om att köra etanolbussar i stor skala baseras på Stockholms goda erfarenheter av mer än 15 års trafik med Scanias etanolbussar. Enligt bolagets beräkningar kommer de 18 etanolbussarna att leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 600 ton per år.

– Etanol är det bästa förnybara bränsle som finns tillgängligt idag. Det kan redan nu bidra till ett hållbart kollektivt transportsystem, säger Hans Hansson, chef för Scania Buses and Coaches.

Med hållbart menar Scania både hållbart ur miljöperspektiv och ekonomiskt.

– Etanol är det i särklass mest kostnadseffektiva förnybara bränslet på marknaden idag om man tar hänsyn till faktorer som tillgänglighet, infrastruktur och tillgången till beprövad teknik. Nya tekniker såsom hybrider ligger runt hörnet och bränsleceller kan bli aktuella om cirka tio år, men det finns ingen anledning att vänta, säger

Hans Hansson.

Internationellt ökar nu intresset för etanoldrift. Scania har som enda tillverkare börjat leverera etanolbussar för tester inom kollektivtrafiken i Storbritannien, Polen, Ungern, Italien, Spanien och Kina.

Nettoeffekten av etanol beror på hur bränslet produceras. Med etanol tillverkat av sockerrör kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 90 procent jämfört med utsläppen från en jämförbar motor som körs på fossilt bränsle

Koldioxid från förnybara bränslen är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte till att öka CO2-utsläppen i atmosfären. Det råder stor efterfrågan på etanol som fordonsbränsle, och produktionen ökar snabbt över hela världen. Etanol hanteras på samma sätt som andra flytande fordonsbränslen, vilket innebär att existerande infrastruktur för distribution kan användas.

För ytterligare information, kontakta: Hans-Åke Danielsson, Press Manager,

tel. 08-553 856 62, epost hans-ake.danielsson@scania.com