You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania deltar i breddprov med biobränsle – syntetisk biodiesel minskar utsläppen markant

Scania samarbetar med Neste i Finland vid utprovningen av ett nytt biobaserat dieselbränsle för låga utsläpp. Det nya bränslet framställs i en anläggning i södra Finland och är anpassat för dieselförbränning. Bränslet bibehåller dieselns höga verkningsgrad men minskar utsläppen av kväveoxider med nästan 20% och partiklar med nästan 30% jämfört med vanlig diesel. Dessutom minskar det utsläppen av fossil koldioxid med upp till 80%.

– Scanias laboratorieprov bekräftar att syntetisk biodiesel har stor potential, säger Hasse Johansson, ansvarig för forskning och utveckling på Scania. Bara att byta till detta bränsle från standarddiesel kan minska utsläppen betydligt. Möjligheten att blanda bränslet med standarddiesel gör det intressant även för äldre fordon och motorer. Vi ser fram emot att delta i försöken.

Ett annat intressant förnybart fordonsbränsle på marknaden idag är bioetanol. Utsläppen av fossil koldioxid minskar med upp till 90%, tillgängligheten är god, produktionen ökar starkt, tekniken är väl beprövad och bränslet ger mycket låga utsläpp. Scanias tredje generation etanolmotorer uppnår samma verkningsgrad som traditionella dieselmotorer samtidigt som de klarar utsläppsnivåerna enligt Euro 5, som införs 2009, och även de hårdare krav (EEV) som har införts för tätortstrafik i en del europeiska storstadsområden.

– Det finns ingen anledning att vänta ”några år till” på bättre alternativ. Med de förnybara bränslen och den motorteknik som finns tillgängliga idag kan vi påbörja övergången redan nu och bidra till att effektivt minska koldioxidutsläppen. När sedan nya lösningar, som till exempel hybridtekniken och eventuella nya bränslen, har visat vad de går för kan de bidra genom att ytterligare snabba på processen, avslutar Hasse Johansson.

Olika bränslen ger olika utsläpp

Bioetanol har använts som bränsle för anpassade dieselmotorer i Scania stadsbussar sedan slutet av 1980-talet med mycket god miljöeffekt, enligt Storstockholms Lokaltrafik (SL). De fossila koldioxidutsläppen minskar med upp till 90% för etanol framställd av från sockerrör i Brasilien.

Scania har gjort laboratorieprov för att kartlägga andra dieselbränslens miljöeffekter. Testerna visar att bränslesammansättningen har direkt inverkan på miljöprestanda och att det är möjligt att optimera motorer för olika bränslen. Jämförelserna görs med referensbränsle som används vid certifiering av motorer för avgaskraven Euro 4.

Svensk miljödiesel, som introducerades på marknaden under tidigt 1990-tal, minskar i sig utsläppen av kväveoxider med 8% och partiklar med hela 24%. Biobränslen och syntetiska bränslen är också mycket lovande i detta avseende.

Syntetiskt dieselbränsle ger också betydligt lägre utsläpp av kväveoxider (-18%) och partiklar (-28%). Syntetisk diesel kan framställas av naturgas (GTL, gas-to-liquid) eller biologisk råvara (BTL, biomass-to-liquid).

Bästa miljöegenskaper bland syntetiska dieselbränslen har BTL-bränslen, där de fossila koldioxidutsläppen minskar med 80%.

Storskaliga bränsleförsök i Stockholm och Helsingfors

Det nya bränslet från Neste, NExBTL, som framställs i en ny anläggning i södra Finland, kommer nu att genomgå miljö- och driftprov från hösten 2007 till slutet av 2010. Proven omfattar övervakning av avgasutsläpp och motorns kondition vid olika inblandning av bränslet i standarddiesel. Försöken görs med distributionsbilar och skärgårdsfärjor i Stockholmsregionen och stadsbussar i Helsingfors.

Sex Scania stadsbussar ingår i försöken. Fyra av dem kommer att köras på 100% NExBTL och två på vanlig diesel. Projektet omfattar också test med olika blandningar i cirka 100 fordon som kör för Posten Logistik och 2-3 färjor som drivs av Waxholmsbolaget i Stockholms skärgård.

* * *

Neste Oil Corporation raffinerar och marknadsför avancerade transportbränslen. Företagets strategi går ut på att växa inom raffinaderi- och biodieselverksamheterna, där Neste avser att bli en ledande producent. Neste Oils raffinaderier ligger i Porvoo och Naantali i Finland.

* * *

För ytterligare information, kontakta:

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel. 070-3468811,

epost hans-ake.danielsson@scania.com

- Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619,

epost urban.wastljung@scania.com