You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania presenterar framtidens buss: Världspremiär för Scanias etanolhybridbuss

En fullstor stadsbuss med lågt golv som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent om den drivs med etanol och sparar minst 25 procent bränsle – det är vad Scanias hybridkonceptbuss handlar om. Konceptbussen har utvecklats för att starkt bidra till en uthållig kollektivtrafik.

Scanias hybridkonceptbuss uppfyller alla dessa mål och de strängaste utsläppskraven (Euro 5 och EEV). Den är också attraktiv för passagerare eftersom den är praktisk och bekväm, föraren uppskattar manövrerbarheten i trånga stadsmiljöer och lokaltrafikföretaget uppskattar tekniken som är konstruerad för att hålla hela bussens livslängd. Energi lagras med hjälp av superkondensatorer som är mycket robustare än batterier och därmed lämpar sig för hårda driftsförhållanden.

Scanias nya konceptbuss, som visas första gången vid UITPs kollektivtrafikkongress i Helsingfors 21-24 maj 2007, är resultatet av ett treårigt utvecklingsprojekt vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje. Hasse Johansson, ansvarig för forskning och utveckling:

– Bästa sättet att bemästra trafik- och miljöproblem i städer är att göra det enklare att åka kollektivt och därigenom locka fler passagerare. Scanias konceptbuss med lågt golv, breda dörrar, öppen interiör och automatisk biljetthantering är ett stort steg i rätt riktning. Komfort och passagerarflöde är utmärkta för en fullstor stadsbuss.

– Etanolhybridkonceptet är bevis för Scanias avsikt att bidra till övergången till hållbar stadstrafik – en övergång som måste inledas omedelbart.

– Scania ser ingen anledning att vänta på andra nya bränslen och tekniker som kan bli gångbara om tio år.

– Med vårt innovativa hybriddriftkoncept förbättrar vi bränsleekonomin och minskar utsläppen med åtminstone 25% och vid etanoldrift minskar utsläppen av fossil koldioxid med upp till 90%. Kombinationen av dessa tekniker ger ett ekonomiskt gångbart och realistiskt alternativ för stadstrafiken i många år framöver.

– Vi är verkligen stolta över det vi uppnått, avslutar Hasse Johansson.

Tolv vanliga etanolbussar utrustade med Scanias hybriddriftsystem sätts in i daglig trafik i Stockholm under 2008 och 2009 i samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik). Tio av dessa finansieras delvis av Energimyndigheten.

Scania anser att etanol är det klart mest kostnadseffektiva förnybara bränslet på marknaden idag om man tar hänsyn till faktorer som tillgänglighet, infrastruktur och tillgången till beprövad teknik. Beroende på tillverkningssätt så kan de fossila koldioxidutsläppen minska med upp till 90%.

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel. 08-55383716

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel. 08-55385662