You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania startar komponentmåleri i Nederländerna – individuellt lackerade lastbilar en växande affär

Scania inviger idag en ny anläggning för målning av hytt- och chassidetaljer i Meppel, Nederländerna. Lastbilar som lackeras enligt varje transportörs speciella önskemål är en växande affär, och med komponentmålning i egen regi tillvaratar Scania den potentialen. Måleriet kommer vid full drift att ha 150 anställda.

– Vår satsning på att måla komponenter i egen regi är strategisk, säger Per Hallberg, ansvarig för produktion och inköp i Scanias verkställande ledning. Kortare ledtider och lägre kostnader jämfört med att lackera enskilda komponenter efteråt gör det till en bra affär för både våra kunder och Scania. Måleriet är dimensionerat för en effektiv industriproduktion med hög kvalitet och med metoder som uppfyller de senaste miljökraven.

Bakgrunden till Scanias satsning är allt fler transportörer väljer att profilera sig genom att lackera lastbilarnas backspeglar, luftriktare och andra plastdetaljer i åkeriets egna färger. Målningen av dessa detaljer görs idag i stor utsträckning efter det att bilen levererats från tillverkaren, vilket är både tidskrävande och kostsamt.

Det nya måleriet är beläget i Scanias anläggning i Meppel, där verksamheten upphörde i samband med att hyttillverkningen för fyra år sedan koncentrerades till Oskarshamn i Sverige. Lokalerna har byggts om och anpassats för en rationell hantering av såväl förbehandling som slutlackering av hytt- och chassidetaljer.

– Tillgången på kvalificerad personal och närheten till slutmonteringsanläggningen i Zwolle, som svarar för drygt 50 procent av vår europeiska lastbilsproduktion, är de faktorer som främst avgjort valet av etableringsort, säger Per Hallberg.

Scanias komponentmåleri i Meppel kommer att försörja slutmonteringsanläggningarna i Sverige, Nederländerna och Frankrike med lackerade hytt- och chassidetaljer.

Foton av det nya måleriet i Meppel finns tillgängliga på Scanias hemsida.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08 553 856 62.