You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Klimatfrågan i fokus när statsminister Fredrik Reinfeldt och brittiske oppositionsledaren David Cameron besökte Scania

– Från 1970 till 2000 har vi halverat koldioxidutsläppen per tonkilometer från våra fordon. Fram till 2020 ska vi ha gjort det igen. Det sade Scanias VD Leif Östling när statsminister Fredrik Reinfeldt i dag besökte Scania tillsammans med sin brittiska partikollega David Cameron.

Under besöket fick Fredrik Reinfeldt och David Cameron en inblick i Scanias arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan – allt från användning av biodrivmedel till utveckling av effektivare motorer och utbildning av förare i bränsleeffektiv och säker körning.

Scania har gått i spetsen och utvecklat nya effektivare motorer samt minskat rull- och luftmotstånd. Därtill kommer att myndigheterna i Sverige har ökat tillåten vikt. På så vis har Scania från 1970 till 2000 halverat bränsleförbrukningen per tonkilometer för transporter med lastbil. Målsättningen är att halvera bränsleförbrukningen ytterligare en gång fram till 2020.

Scania satsar även på utveckling av motorer som drivs av förnybara bränslen. Alla motorer som Scania tillverkar kan köras på biodiesel, till exempel RME (rapsmetylester).

För innerstadstrafik ser Scania i dag etanol som det lämpligaste alternativet. Som världens största tillverkare av etanoldrivna stadsbussar har Scania goda erfarenheter på området och vi har hittills levererat 600 bussar. Stockholms Lokaltrafik (SL) har haft Scanias etanolbussar i reguljär drift sedan 1989 och försökstrafik pågår i ett flertal storstäder runt om i världen.

Scania utvecklar även annan spjutspetsteknik. Just nu pågår arbetet med ett mycket lovande hybriddriftkoncept baserat uteslutande på beprövad teknik. Diesel-, etanol- eller gasmotorer kompletteras med en elmotor/generator för framdrivning och energiåtervinning samt superkondensatorer för lagring av energi. Detta gör drivlinan mycket effektiv med potential att spara 25 procent bränsle eller mer. Sådana hybridfordon beräknas kunna marknadsföras inom en femårsperiod.

Scania arbetar också med förarutbildning, vilket syftar till få förare att fokusera på säker körning och minskad bränsleförbrukning. En väl utbildad förare kan minska bränsleförbrukningen med ca 10 procent och därtill kommer stora vinster i bättre trafiksäkerhet

För ytterligare information, kontakta:

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16

- Gunnar Boman, Corporate Relations, tel 08 553 89510

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 800 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2006 uppgick faktureringen till 70,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 5,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com