You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania planerar kraftig försäljningsökning för motorer

Med en försäljning på 6 500 motorer blev 2006 ett rekordår för Scania Industrial & Marine Engines. Strategin för fortsatt tillväxt är offensiv. Försäljningen ska öka till 10 000 motorer före 2010. – Den volym- och lönsamhetsmässigt största potentialen finns inom de segment där operatörerna kräver driftsäkra motorer med hög tillgänglighet och prestanda samt låg livscykelkostnad, säger Robert Sobocki, som är chef för Scania Industrial & Marine Engines.

Inom segmentet industriella allvarvsmotorer (all speed) är Scanias mål att fördubbla försäljningen. Det är ett segment med god lönsamhet men också med kunder som ställer de högsta kraven på driftssäkerhet. Robert Sobocki ser en stor potential för att öka leveranserna av motorer till de stora, väletablerade tillverkarna av till exempel anläggningsmaskiner, fordon för terminalhantering och jordbruksmaskiner.

– Det handlar om maskintillverkare som har produkter med höga krav på kvalitet och prestanda med samma egenskaper som Scania står för. Vi levererar motorer som klarar dygnet runt-drift och som dessutom har goda miljö- och bränsleprestanda. Vi har också en organisation som kan ge en hög servicenivå, säger Robert Sobocki och nämner norska Moxy, svenska SMV och italienska CVS Ferrari som några exempel på framgångsrika samarbeten inom detta segment.

Scania satsar även på att öka närvaron i de marina segmenten – särskilt på marknaden för nöjesbåtar. Där samarbetar Scania sedan 2002 med japanska Yanmar, som har ett starkt internationellt varumärke och ett väl utbyggt försäljnings- och servicenät.

– Ägare till nöjesbåtar kräver inte bara motorer med hög prestanda utan även mycket hög driftssäkerhet och service. Genom samarbetet med Yanmar ska vi fördubbla försäljningen till detta lönsamma segment, säger Robert Sobocki.

Scania har en stark position på marknaden för generatoraggregat, gensets. Motorerna i dessa används främst som reservkraft vid elavbrott eller då det krävs extra el.

– Marknaden för motorer för reservdrift utmärks av en hög priskänslighet och låg efterfrågan på reservdelar. Här satsar Scania främst på att öka försäljningen till tillverkare av generatoraggregat för permanent elproduktion och för uthyrning, där kraven på motorernas prestanda och driftsekonomi är höga.

I Scanias strategi för att fördubbla försäljningen av industri- och marinmotorer ingår även att förstärka det egna försäljnings- och servicenätet, liksom att fortsätta utveckla samarbeten med specialiserade återförsäljare

– Vare sig det handlar om marin- eller industrimotorer gäller det att leva nära och känna sina kunder. Det är en förutsättning för att kunna leverera rätt produkter till rätt kunder på marknaden, dvs. motorer och service till de kunder som ställer de högsta kraven på prestanda, driftsäkerhet och totalekonomi, avslutar Robert Sobocki.

För ytterligare information, kontakta:

- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08 553 856 62.

- Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08 553 837 16