You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania har möjlighet att dela ut 85 kronor per aktie – förutser 10-procentig försäljningstillväxt och stabil rörelsemarginal på 12-15% under de kommande åren

Scania upprepar förväntningarna om en volym på cirka 65 000 fordon och ett rörelseresultat väsentligt högre än 8 miljarder kronor för 2006. – En stark position och marknadstillväxt gör det möjligt att göra en extra utdelning, sade bolagets finansdirektör Jan Ytterberg vid onsdagens kapitalmarknadsdag.

Scania aviserade i juli, före MAN:s bud, att bolaget utvärderar möjligheterna för en reduktion av kapitalet, med förutsättningen att kreditbetyget A- behålls.

– Ledningen ansåg mot bakgrund av resultatet för det tredje kvartalet att det är möjligt att dela ut 7 miljarder kronor före årsskiftet, sade Jan Ytterberg.

– Med samma nettoskuldsättningsgrad som under de första åren efter Scanias börsintroduktion och med ett bibehållet kreditbetyg på nivån investment grade, är utdelningspotentialen avsevärt högre. Vi anser att det är möjligt att dela ut ytterligare 10 miljarder under 2007, inklusive den ordinarie utdelningen.

Detta kräver beslut av aktieägarna. Styrelsen har uttalat att den vill utvärdera tidpunkten för en sådan utdelning så snart som situationen har klarlagts rörande MAN:s bud.

– Vi förväntar oss en god intjäning och starkt kassaflöde under de kommande åren, en 10-procentig försäljningstillväxt och stabil rörelsemarginal på 12-15 procent. Vi har teknologin för att möta kommande avgasregler, ett starkt försäljnings- och servicenät. Och vi kan, med begränsade investeringar, öka produktionskapaciteten till 100 000 fordon.

– Scania har därför möjlighet att som ett självständigt bolag dela ut 85 kronor per aktie med ett kreditbetyg bibehållet på nivån investment grade, sade Jan Ytterberg.

För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, Head of Investor Relations,

tel 070 518 37 16.