You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias miljöredovisning bäst i klassen

Svenska Revisorsamfundet har utsett Scanias miljö- och hållbarhetsinformation till bäst i klassen. En tydlig styrning och ledning av miljöarbetet är en av de styrkor som framhålls av juryn.

Det är tre områden i Scanias miljöredovisning som framhålls särskilt av Svenska Revisorsamfundet. Det första är Scanias redogörelse för risker och möjligheter kopplade till miljökrav och lagstiftning för lastbilar och det andra är den detaljerade resultatredovisningen beträffande miljöprestanda. Slutligen betonas tydligheten i Scanias styrning av miljöarbetet.

”Scanias miljö- och utvecklingsinformationen håller samma klass som övrig affärsinriktad information i årsredovisningen, vilket visar på vilken tyngd dessa frågor har i organisationen”, skriver juryn i sin motivering.

Miljö är en del av Scanias affärsmässiga prioriteringar och de strategiska besluten fattas av den verkställande ledningen. Dessa bearbetas av Scanias miljökoordinatorer från olika verksamheter, som arbetar tillsammans under funktionen Kvalitet och Miljö. De operativa besluten fattas inom varje linjeorganisation.

– Genom att varje chef har ansvar för mål och uppföljning på lokal nivå stärks samarbetet mellan medarbetarna och leder till ständiga förbättringar och miljömedvetenhet. Det arbetet är grundläggande för våra framsteg på miljöområdet och för att det ska finnas något att rapportera, säger Urban Wästljung som är ansvarig för Scanias miljöinformation.

Eftersom miljökraven är starkt avgörande för utvecklingsarbetet blir miljöfrågor en naturlig del av Scanias affärsmässiga prioriteringar. Scanias miljöarbete följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och fokuserar på att minimera miljöpåverkan i alla steg av fordonets livscykel. Företaget har alltid strävat efter att agera resurseffektivt för att undvika slöseri med råvaror och energi.

FAR SRS är den nya branschorganisationen för revisorer och rådgivare med ca 4.000 medlemmar.

För ytterligare information, kontakta:

Urban Wästljung, ansvarig för miljöinformation, Scania, tel, 070 5371619

Anna Sjödahl, chef för Kvalitet och Miljö, Scania, tel, 070 317 23 40