You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse kritiserar MAN:s bud

Styrelsen för Scania noterar att MAN:s kontanterbjudande (i erbjudandehandlingen kallat Kontanterbjudandet) för närvarande är värt 464 kronor per aktie*. Såvitt styrelsen kan bedöma är det ett lägre pris än det högsta pris omräknat i svenska kronor MAN betalat för Scaniaaktier i marknaden, vilket var utgångspunkten för det modifierade budet.

Vidare noterar Scanias styrelse att villkoren för MANs bud som det presenterats i erbjudandehandlingen i allt väsentligt överensstämmer med det erbjudande MAN publicerade den 12 oktober. Däremot har MAN i erbjudandehandlingen utelämnat det faktum att Scanias styrelse avvisade budet den 12 oktober.

Styrelsen avser att ta upp båda dessa frågor med Aktiemarknadsnämnden.

Scanias styrelse kommer att slutföra granskningen av erbjudandehandlingen och återkomma med styrelsens fullständiga uttalande och skälen för styrelsens avvisande av MANs bud.

* Baserat på växlingskurs SEK/EURO på 9,0490, enligt WM/Reuters 16.00 GMT, 16 november 2007.

För frågor kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,

tel 070 588 35 57