You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Fler småföretag etablerar sig på Scanias område i Falun

Tre nystartade småföretag etablerar sig nu på Scanias område. Tillsammans beräknas de skapa ett 40-tal arbetstillfällen inom en 18-månaders period. Detta är frukten av Scania och Falu Kommuns fortsatta arbete med att skaffa ersättningsarbeten till Falun, när den europeiska tillverkningen av axlar och växellådor koncentreras till Södertälje.

Företagen är Furnera Logistik AB och IKD IT AB, vilka tillkommit på initiativ av anställda inom Scania Falun, samt Deponia AB som startats av en grupp entreprenörer. Samtliga har tydliga planer på att den huvudsakliga rekryteringen kommer att ske bland Scanias anställda.

– Tillsammans med de avtal vi skrivit med Scanias underleverantörer, LEAX Group och Zakrisdalsverken, har vi i nuläget en prognos på minst 200 ersättningsarbeten till Falun, säger Scanias produktionsdirektör, Per Hallberg. Det visar att det goda samarbete vi har mellan Scania, facken och kommunen ger resultat.

– Men vi slår oss inte till ro, utan det gemensamma arbetet fortsätter med att få fram fler ersättningsjobb i den omfattning vi satt upp som mål, säger Anders Williamsson, platschef, Scania Falun.

Företag inom tre verksamhetsområden

De tre företag som nu bestämt sig för att etablera sig på Scanias område, representerar tre olika verksamhetsområden.

Deponia AB kommer att bedriva tillverkning av oljesaneringsutrustning och de ser positivt på en etablering inom Scaniaområdet.

– Vi har en stark produkt och behöver tillgång till bra produktionskompetens vilket vi kan hitta bland de Scaniaanställda, säger Deponias VD Anders Runström.

Furnera Logistik AB kommer att erbjuda logistiktjänster och har redan ett samarbete med Timeout AB, som var det första företaget att etablera sig på Scanias område.

– Vi ser en intressant affärsmöjlighet i detta och tack vare det stöd vi fått från Scanias ledning i Falun var det självklart att våga satsa, säger Jan Sundström från Furnera Logistik.

IKD IT AB kommer att leverera IT-stöd, i huvudsak till de verksamheter som etablerar sig inom Scania-området.

– Den omstrukturering som nu inletts av Scania-området i kombination med vår lokala förankring ger möjligheter och utmaningar som passar oss, säger Peter Öhgren från PPA AB.

För ytterligare information, kontakta:

Gunnar Boman, Scania, tel 070 550 8606

Anders Williamsson, Scania, tel 023 47760

Anders Runström, Deponia, tel 070 266 9450

Jan Sundström, Furnera Logistik, tel 070 288 4909

Peter Öhgren, IKD IT AB, tel 070 653 9880