You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ledamöter utsedda till valberedningen för Scania AB

Följande representanter har utsetts att jämte bolagets styrelseordförande Bernd Pischetsrieder utgöra valberedning:

Gudrun Letzel, representerande Volkswagen AG

Lennart Johansson, ordförande i valberedningen, representerande Investor AB

Marcus Wallenberg, representerande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

I enlighet med Årsstämmans beslut den 4 maj 2006 har de fyra till röstetalet största aktieägarna i Scania rätt att utse ledamöter till valberedningen.

MAN AG, en av de fyra största aktieägarna i Scania, har tills vidare avstått från att utse en ledamot. Valberedningen kommer därför endast att bestå av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Enligt aktieboken per den 13 oktober 2006 representerar de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen mer än 50% av rösterna i bolaget. De respektive ägarnas andel av röster och kapital i Scania framgår av den ägarförteckning (Ownership structure) som finns publicerad under rubriken Investor Relations på hemsidan www.scania.com

Förslag till valberedningen kan lämnas antingen genom e-post med adress nomination@scania.com eller per fax på nr 08 553 855 59.

För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, Head of Investor Relations,

tel 08 553 837 16.