You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse avvisar MAN:s modifierade bud

Styrelsen för Scania avvisar MAN:s modifierade bud efter att ha rådgjort med sina finansiella rådgivare. I detta bud, liksom i det tidigare, undervärderas Scania väsentligt i två betydelsefulla avseenden:

- Utsikterna för Scanias resultat som självständigt företag beräknas avsevärt överstiga marknadens konsensus.

- De synergier som MAN angivit är väsentligt underskattade jämfört med den verkliga långsiktiga synergipotentialen i ett samgående mellan Scania och MAN.

Scanias styrelse meddelade igår MAN att den var öppen för diskussioner mellan de två företagsledningarna förutsatt att MAN drog tillbaka sitt fientliga bud. Styrelsen beklagar att MAN står fast vid ett bud av fientlig karaktär.

Till följd av jäv har och kommer Volkswagens representanter i Scanias styrelse inte att delta i några beslut avseende MAN.

Styrelsen för Scania

För frågor kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,

telephone +46 70 588 35 57