You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias budskap till EU-parlamentet: Börja med förnybara bränslen nu!

Framtida alternativ har stor potential, men vi behöver börja nu och arbeta med flera inriktningar. Scania kan med dagens teknik inleda övergången till förnybara bränslen direkt. Det är budskapet vid det seminarium som Scania i kväll anordnar vid Europaparlamentet i Bryssel på temat ”Future solutions for transport energy”.

Scanias middagsseminarium samlar ett hundratal deltagare i form av ledamöter för EU-parlamentet och topptjänstemän från EU-kommissionen samt branschexperter och myndighetsföreträdare.Hasse Johansson, chef för bolagets forskning och utveckling, kommer att redovisa Scanias syn när det gäller transportsektorns bidrag till hållbar utveckling och möjligheter att minska beroendet av fossila drivmedel.– Scanias uppfattning är att övergången till förnybara bränslen kan börja nu direkt. Vi kommer långt med vad som redan finns. Dagens teknik innebär robusta lösningar som är ekonomiskt försvarbara för transportföretagen. På längre sikt kommer vi med ännu bättre teknik som kan utvecklas till kommersiellt gångbara lösningar, säger Hasse Johansson.Enligt Scania är etanol idag det lämpligaste förnybara bränslet.– Etanol passar mycket bra i tätorter. Efter 15 års reguljär drift exempelvis i Stockholms innerstadsbussar är vår etanolteknik mogen och ger stora miljöfördelar, säger Hasse Johansson.Internationellt ökar nu intresset för etanoldrift. Scania har som enda tillverkare börjat leverera etanolbussar för tester inom kollektivtrafiken i Storbritannien, Polen, Ungern, Italien, Spanien och Kina.För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619, epost urban.wastljung@scania.com