You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias styrelse avvisar MAN:s bud

MAN AG har idag lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Scania AB.Den 13 september 2006 mottog Scanias styrelse ett brev från ordföranden för MAN AG:s Executive Board, vilket innehöll en beskrivning av ett föreslaget bud på Scania. Det nu lämnade offentliga erbjudandet överensstämmer i allt väsentligt med innehållet i brevet till styrelsen. Vid ett styrelsemöte den 17 september 2006 har styrelsen noggrant analyserat innehållet i brevet och har, efter att ha anlitat professionella rådgivare för att bistå styrelsen i genomgången och analysen av förslaget, enhälligt beslutat att inte stödja det i brevet föreslagna budet. Scanias styrelse meddelade omgående, på söndagen den 17 september, MAN AG sitt beslut.För ytterligare information, kontakta Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations, telefon +46 70 588 35 57