You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Fler jobb till Falun

Scania tar ytterligare ett steg i arbetet med att skaffa ersättningsarbeten till Falun, när den europeiska tillverkningen av axlar och växellådor koncentreras till Södertälje. Det är Zakrisdalsverken AB som tar över delar av Scanias produktion i Falun och därmed skapar cirka 60 arbetstillfällen.

– Tillsammans med det avtal vi skrev med LEAX Group i juni, har vi i dagsläget skaffat minst 160 ersättningsarbeten till Falun, säger Scanias produktionsdirektör, Per Hallberg. Det visar att vi tar ansvar för både medarbetare och kommun, – Med den erfarenhet Zakrisdalsverken har av fordonsindustrin, får vi en kvalitetsmedveten och långsiktig leverantör, säger Per Hallberg. Zakrisdalsverken med huvudsäte i Karlstad, kommer under andra halvåret 2007 att ta över tillverkningen av växelhus och framaxelartiklar till Scanias lastbilar och bussar. Verksamheten kommer att bedrivas i Scanias lokaler i Falun.– Vår satsning i Falun ligger i linje med vår strategi och ger oss möjligheter att fortsätta växa, säger Zakrisdalsverkens VD Sören Strömberg. Zakrisdalsverken AB har en lång tradition som leverantör av produkter och tjänster till i första hand fordons- och försvarsindustrin. För ytterligare information, kontakta: Gunnar Boman, Scania, tel 070 550 8606 Sören Strömberg, Zakrisdalsverken, tel, 070 856 7802