You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Minskningen av aktiekapitalet i Scania genomförd

Den minskning av aktiekapitalet som beslutades vid Scanias årsstämma den 4 maj har nu genomförts och registrerats av Bolagsverket. Minskningen utgörs av en indragning av de 26 296 508 egna A-aktier som Scania har erhållit genom en utskiftning i Ainax AB:s likvidation. Det innebär att det totala antalet A-aktier i Scania har återställts till 100 miljoner.Vid Ainax AB:s årsstämma den 6 mars beslutades att bolaget skulle träda i frivillig likvidation med omedelbar verkan. Likvidatorns arbete beräknas vara avslutat under hösten, vilket innebär att utdelningen av Ainax kvarvarande tillgångar beräknas kunna ske vid årsskiftet 2006/2007. För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel. 08 553 837 16.