You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania ska öka försäljningen av bussar

– Vårt långsiktiga mål är att sälja 10 000 bussar om året. Vi ska nå dit genom att bredda produkt- och serviceutbudet och växa på befintliga marknader, men också satsa på nya marknader. Det sade Hans Hansson, Senior Vice President och ansvarig för Buses & Coaches, vid dagens presentation av Scanias nya bussprogram.

Scanias bussverksamhet har under de senaste åren utvecklas positivt, och 2005 blev all-time-high med drygt 5 800 sålda enheter.– Även om orderingången hittills i år inte varit lika god, så tror jag på framtiden. Vi ska ytterligare stärka Scanias position som en av de ledande tillverkarna av kompletta bussar. Och detta ska ske med fortsatt lönsam tillväxt, underströk Hans Hansson.I Västeuropa har Scania en stark position i de nordiska länderna, Spanien och Storbritannien.– Här ska vi konsolidera och utveckla vår starka ställning. På flera av de stora marknaderna, som Tyskland och Frankrike, finns en stor potential för att öka vår försäljning av stads- och linjebussar, sade Hans Hansson.I Europa förväntas den största marknadstillväxten ske i de östra och centrala delarna, där Scania redan idag har en stark position.I tillväxtstrategin finns en ökad närvaro på de folkrika marknaderna utanför Europa.– I Latinamerika har vi störst fokus på Brasilien och Mexiko, där vi ska fortsätta att utveckla vårt produktkoncept. Inom framför allt stadsbussar ser vi en stor potential.På stadsbussmarknaden i Hongkong och Singapore, där Scania är väl representerat, förutser Hans Hansson en fortsatt positiv utveckling.På sikt är även Kina och Indien intressanta bussmarknader för Scania, eftersom efterfrågan på bussar med högre teknikinnehåll kommer att öka i takt med ländernas utveckling.– I Kina har vi till exempel inlett ett samarbete kring turistbussar med en inhemsk karossör .På bussmarknaden, framför allt den europeiska, är trenden att kunderna vill köpa en komplett buss från och en och samma leverantör.– Kunderna vill ha en partner, som kan erbjuda en helhetslösning. Därför kommer vi att fördjupa samarbetet med utvalda karossörer som levererar produkter av hög kvalitet och där Scania-organisationen tar ansvar för reservdelsförsörjning, service och underhåll, sade Hans Hansson.Idag samarbetar Scania med det egna dotterbolaget Omni när det gäller stads- och linjebussar och den spanska karossören Irizar när det gäller turistbussar. Hans Hansson utesluter inte närmare samarbeten med ytterligare karossörer.– Det viktigaste är att de karossörer vi arbetar tillsammans med uppfyller Scanias kvalitetsskrav.Scania har tillverkat bussar sedan 1911 och har fram till idag levererat närmare 150 000 enheter, vilket är drygt 10 procent av den totala fordonsförsäljningen under samma period.För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel. 08-553 856 62