You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Bred lansering av Scanias nya bussar Alternativa bränslen i fokus

– Busstrafik kan redan idag bedrivas kostnadseffektivt med förnyelsebart bränsle och med lika hög driftsäkerhet som för dieselbussar. Den smidigaste vägen till en hållbar utveckling går via en satsning på bränslen som kan användas med dagens motorteknik och infrastruktur för distribution. Etanol är ett sådant bränsle.

Det sade Hasse Johansson, ansvarig för forskning och utveckling på Scania, när företaget i dag inledde den breda lanseringen av sitt nya bussprogram.Scania inledde idag lanseringen av sina nya bussar för journalister och kunder från hela Europa. Utbudet är det bredaste på marknaden med stads-, linje- och turistbussar i ett stort antal utföranden. Toppmodellen är den uppseendeväckande turistbussen Scania Irizar PB med den nya 470 hk-motorn, som erbjuder bästa komfort, körglädje och prestanda.Med etanolmotorer möter Scania sedan mer än 15 år de allt starkare kraven från kunder och resenärer att busstrafiken ska köra på alternativa bränslen. Scania erbjuder även motorer som går på RME, biogas eller naturgas.– Vår satsning på etanol beror på att detta förnyelsebara bränsle enkelt kan produceras lokalt och att produktionen ökar markant världen över, bland annat därför att det är ett bra alternativbränsle för personbilar. – Med dagens robusta teknik ligger driftsäkerheten hos Scanias etanolbussar på samma höga nivå som dieselbussarna, det vet vi efter mer än 15 års hård drift i stadstrafiken i Stockholm, förklarar Hasse JohanssonScanias etanolmotorer bygger på robust dieselteknik med hög verkningsgrad. De erbjuder en attraktiv möjlighet till etanoldrift även i tyngre fordon. Bränslet är ren etanol med tillsats av tändförbättrare. Scania har utvecklat etanoldriften under flera decennier och i större skala tillsammans med främst Storstockholms Lokaltrafik (SL). Samtliga bussar i Stockholms innerstad går idag på alternativa bränslen, vilket lett till kraftigt minskad miljöbelastning från lokaltrafiken. Tekniken är beprövad och ger enligt SL inga komplikationer för driften på den växande vagnparken (snart 600 etanolbussar). Scanias etanolbussar har väckt stort intresse även från andra länder och går nu i driftprov på flera håll. Som enda busstillverkare inom BEST-projektet (BioEthanol for Sustainable Transport), som verkar för storskalig användning av etanol som fordonsbränsle, räknar Scania med att kunna leverera stadsbussar för försöksdrift på tio platser i världen – inte bara i Europa utan även i Asien och Sydamerika.Scania betraktar etanol som det mest intressanta förnyelsebara bränslet för framtida fordonsdrift. Etanolen har lägre energiinnehåll än diesel och bensin, vilket ger ökad förbrukning, men ett flytande bränsle är enklare att distribuera och hantera än biogas eller naturgas. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas och det behövs inga tunga trycktankar ombord. Etanol framställs vanligen av sockerrör eller sockerbetor, men råvaran kan också vara spannmål eller biomassa, t ex skogsavfall. Produktionen ökar starkt världen över och etanol kan med enkla omställningar användas i bensindrivna fordon, dvs. fordon med Ottomotorer. Med successivt ökad inblandning av etanol i bensin kan vi få en mjuk övergång till alternativa bränslen i personbilsparken. Samtidigt kan tyngre fordon i tätorter köra Scanias etanolmotorer på ren etanol med tillsats av tändförbättrare.For more information, please contact:- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel. +46 70 3468811, email hans-ake.danielsson@scania.com- Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. +46 70 5371619, email urban.wastljung@scania.com - Per-Erik Nordström, Product Affairs, tel. +46 70 5535577, email per-erik.nordstrom@scania.com