You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias samarbete med MAN

Scania har beslutat att avsluta samarbetsprojektet med MAN vad beträffar axlar. Diskussionerna avseende växellådor fortsätter.

Det var i april 2003 som Scania och MAN ingick ett samarbetsavtal om gemensam utveckling och leveranser av växellådor och axlar. Parterna har nu utvärderat möjligheterna till utveckling och produktion av axlar i regi av MAN i Tyskland och växellådor tillverkade inom Scania i Sverige.– Efter flera år av teknisk utvärdering är vår slutsats att de ekonomiska fördelarna av ett samarbete kring axlar inte uppväger den större tekniska komplexitet och högre kostnad som skulle tillföras våra produkter, säger Scanias vd Leif Östling.När det gäller växellådor har diskussionerna nått slutskedet. Resultatet av dessa är att Scania kan komma att leverera vissa typer av växellådor av hög teknisk specifikation till MAN. För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com