You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania publicerar årsredovisningen för 2005 på hemsidan

Idag publicerar Scania den fullständiga årsredovisningen för 2005, både på svenska och engelska, på www.scania.com. Den tryckta versionen är under distribution till aktieägarna. Scanias bolagsstämma hålls den 4 maj 2006. Kallelsen till stämman finns tillgänglig på hemsidan.

För ytterligare information, kontakta:Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel 08-553 837 16, ellerHans-Åke Danielsson, Press Manager, tel 08-553 856 62