You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania vid konferens i London: Etanol det bästa alternativbränslet för stadstrafik

– Under de femton år som Storstockholms Lokaltrafik använt sig av Scania etanolbussar har de uppnått imponerande miljövinster, sa Urban Johansson i samband med en etanolkonferens på hög nivå i London idag.

Urban Johansson, ansvarig för drivlineutveckling på Scania, talade vid konferensen “BioEthanol and the road to sustainable transport”, anordnad av BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), i Imperial College i London.– Etanol är ett utmärkt förnybart bränsle för tunga kommersiella fordon i stadstrafik och ger imponerande miljömässiga fördelar.– Det växande intresset för etanol leder till en snabb utbyggnad av produktionskapacitet och infrastruktur över hela världen. Denna utveckling banar väg för nya miljöanpassade transportsystem i tätorter.– Med hållbar kollektivtrafik menar vi att den är hållbar både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Genom att använda bränslen som fungerar tillsammans med dagens motorteknik ser vi till att även tekniken är hållbar.– Vi på Scania är stolta över denna lösning och över att få bidra till den stora minskningen av koldioxidutsläppen från fossila bränslen i Stockholm, avslutade Urban Johansson.* * *Robust teknikScanias position är att hålla fast vid etablerad teknik för att övergången till alternativa bränslen ska gå smidigt och vara kostnadseffektiv. I Scanias fall innebär det ren etanoldrift med 5% tändförbättrare i en motor som arbetar enligt den effektiva dieselprincipen. (Bensinmotorer arbetar enligt Otto-principen och kan anpassas för drift med upp till 85% etanol blandad med bensin.)EtanolbussarScania började utveckla etanolbussar i mitten av 1980-talet i nära samarbete med Storstockholms Lokaltrafik (SL). Efter mer än 15 års fullskalig reguljär drift i krävande stadstrafik anser SL att det är en fullt beprövad bussteknik.Det finns inga nackdelar vad gäller driften under förutsättning att det planerade underhållsschemat följs. Bussarna är helt standardmässiga med vanliga Scaniakomponenter. Etanolbussar går nu även i driftprov i städer utanför Sverige, t ex Madrid i Spanien, La Spezia i Italien och Slupsk i Polen. Flera andra städer har uttryckt intresse.Cirka 600 etanolbussar har levererats till dags dato. Scania utvecklar nu tredje generationens etanolmotor som planeras kunna introduceras under 2007.Andra alternativa bränslenRME, rapsmetylester, kan användas i en dieselmotor utan några som helst modifikationer. Det största hindret för RME verkar vara att odlingskapaciteten är otillräcklig för transportindustrins stora behov.Scania tillåter att de moderna dieselmotorerna får köras antingen på 100% RME eller en blandning med upp till 5% RME i vanligt dieselbränsle.Syntetisk diesel är ett intressant alternativ, särskilt om den tillverkas av en förnybar råvara såsom bioavfall. Den kan blandas med standarddiesel i ökande proportioner och den potentiella produktionskapaciteten är hög. Överlag är syntetisk diesel ett mycket bra bränsle.Scanias gasbussar kan köras både på naturgas och biogas. Bränsletankarna är tunga men motorn går mjukt och tyst, vilket också innebär miljöfördelar. Scania har levererat omkring 1000 gasdrivna fordon sedan början av 1990-talet.Scanias hybridteknikScania arbetar också med ett mycket lovande robust hybriddriftkoncept baserat uteslutande på beprövad teknik.Genom att använda en vanlig bussmotor blir konceptet mycket flexibelt vad gäller bränsle. Det kan anpassas för att köras på diesel, etanol, RME eller gas. Till motorn kopplas en kraftig generator som alstrar el till en elmotor, vilken även fungerar som generator vid inbromsning. Energin lagras i industriella superkondensatorer med hög energitäthet och bättre effektivitet än dagens batterier.Den potentiella bränslebesparingen med Scanias hybridkoncept är 25% eller mer, och med motsvarande minskning av utsläppen. Scania bygger just nu den första prototypen. Tekniken kan vara redo för marknaden inom fem år.BEST och BAFFEn av drivkrafterna i Europa just nu är BEST-konsortiet (BioEthanol for Sustainable Transport), ett projekt initierat av representanter för kollektivtrafiken i Stockholm och numera delvis med ekonomiskt stöd från EU. Syftet med projektet är att bana väg för en storskalig acceptans av etanol som ett bra alternativ både för personbilar och tunga fordon. Som ett första steg upprättas ett antal etanoltankställen över hela Europa. Forskning kommer att inledas för att utveckla gemensamma standarder både vad gäller kvalitet och användning av bränslet.BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation) bildades 1999 ur Stiftelsen Svensk Etanolutveckling (SSEU) som grundades 1983 med syftet att utveckla teknikerna för och tillverkningen av biobaserad etanol. Etanol uppfyller de önskvärda miljöstandarderna och miljökraven och anses vara det mest rationella alternativa bränslet . BAFF arbetar globalt med att främja användningen av etanol som motorbränsle över hela världen.Etanol kan tillverkas av sockerrör och sockerbetor samt olika former av bioavfall. Tekniken utvecklas fortlöpande. Till de senaste rönen hör teknik för tillverkning av etanol från bioavfall och förbränning av restprodukter i fjärrvärme- eller elproduktionsanläggningar.* * *Presentation och bilder finns tillgängliga på www.scania.com, News Centre.För ytterligare information, kontakta:- Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel. 070-3468811, epost hans-ake.danielsson@scania.com- Urban Wästljung, Public and Environmental Affairs, tel. 070-5371619, epost urban.wastljung@scania.com - Per-Erik Nordström, Product Affairs, tel. 070-5535577, epost per-erik.nordstrom@scania.com