You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ändrat utgivningsdatum för Scanias rapport för det första kvartalet 2006

Scania har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den ekonomiska rapporten för perioden januari – mars 2006. Rapporten kommer att offentliggöras onsdagen den 26 april istället för den 4 maj.

För ytterligare information, kontakta Stina Thorman, IR-ansvarig, tel. 08-553 837 16.Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samtindustri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2005 uppgick faktureringen till 63,3 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,7 miljarder kronor.Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com