You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scanias VD realiserar personaloption

Scanias verkställande direktör Leif Östling har idag, den 29 december 2005, realiserat den personaloption som tidigare redogjorts för av bolaget, och som förfaller den sista december i år.

Det innebär att Leif Östling genom kontantavräkning erhåller värdet enligt aktiekursen den 29 december för 220.000 B-aktier med avdrag av 196 kr per aktie och preliminär skatt. 

För  ytterligare upplysningar, kontakta:

Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62

Stina Thorman, Head of Investor Relations, tel: 08 553 837 16   

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com