You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Prestigeorder på Nya Zeeland: Scania säljer 200 lastbilar till mejerijätten Fonterra

Scania säljer 200 lastbilar till mejerijätten Fonterra. Scanias distributör på Nya Zeeland, CablePrice, har tecknat en order med det nyzeeländska mejeriföretaget Fonterra om leverans av 200 lastbilar. I affären ingår också ett över tiden rullande reparations- och underhållsavtal.

– Den här ordern betyder mycket för våra framtida möjligheter på Nya Zeeland, konstaterar Per Holmström, marknadsdirektör för Scanias affär i Asien-Pacific-regionen. Upphandlingen har skett i hårdast tänkbara konkurrens på en marknad med mer än 20 lastbilsmärken representerade.

– Kunden är synnerligen professionell och våra framgångar här innebär självfallet en positiv signal till marknaden.     

Bilarna, samtliga med Euro 3-motorer på 420 hkr, utrustas med Scanias automatiska växlingssystem Opticruise och ingår Fonterras program för att under kommande treårsperiod modernisera bilparken på 450 fordon som hämtar mjölk från gårdarna runt om i landet. 

Fonterra ägs av mjölkbönderna och är Nya Zeelands största företag. Man har nyligen expanderat sin verksamhet i Australien för att höja kapaciteten mot sina i dag 120 exportmarknader. 

I en kommentar från CablePrice framhålls Scanias väl utbyggda servicenät i landet med i dag ett 15-tal välplacerade verkstäder som en av de avgörande faktorerna – jämte Scania Opticruise, som kunden haft möjlighet att testa under ett par år.    

Fonterras upphandling av fordon handlar om cirka 70 lastbilar på år. I detta fall avser kunden ta leverans av 200 kompletta fordon över en treårsperiod. Bilarna kommer att produceras vid Scanias fabrik i Zwolle, Holland.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08-553 856 62