You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania erbjuder sjukvård till hela familjen

Scania inleder i början av 2006 ett tvåårigt försök där anställda med familjer får tillgång till företagets egen sjukvård sex dagar i veckan.

– En förutsättning för det egna välbefinnandet är att även familjen mår bra, och genom den här satsningen hoppas vi få både nöjdare och friskare medarbetare, säger Scanias personaldirektör Magnus Hahn.

Försöket är ett led i Scanias arbete med att minska ohälsan. Inom verksamheten i Sverige, där drygt hälften av de 12 000 medarbetarna är verkstadsanställda, har sjukfrånvaron de senaste tio åren halverats – från 9 till 4,5 procent.

– Utvecklingen av frisknärvaron, som vi hellre använder som uttryck, visar att den positiva trenden har fortsatt under 2005. Även försöket med utökad sjukvårdsservice kommer förhoppningsvis att bidra till en ytterligare förbättring, säger Magnus Hahn. 

Den utökade företagssjukvården i Södertälje för Scanias anställda och deras familjer startar den 11 januari 2006. Erbjudandet omfattar den anställde och närmaste anhöriga. 

Mottagningen kommer till en början att vara öppen måndag-lördag och har resurser som motsvarar en så kallad bokningsbar primärvårdsjour, dit man kan vända sig vid infektionssjukdomar och akuta smärttillstånd.

– Genom öppettider som är mera generösa än hos många vårdcentraler kan vi ge våra medarbetare och deras familjer snabbare och enklare tillgång till vård, vilket också innebär en ökad trygghet, säger Magnus Hahn.

Mottagningen är en del av Scanias företagshälsovård, som omfattar resurser för friskvård, sjukvård och rehabilitering, liksom expertis inom arbetsmiljö och psykosociala frågor. Inom Scanias hälsoverksamhet i Sverige arbetar totalt cirka 100 personer, varav hälften är egna anställda. 

Scanias hälsocenter är beläget i företagets nya kontorsfastigheter i nära anslutning till pendeltågsstationen Södertälje Syd. Fastigheterna, som tidigare inrymde ett köpcentrum, förvärvades av Scania för några år sedan. De har byggts om till moderna kontorslokaler med drygt 600 arbetsplatser, och området kallas idag Scania Syd. 

I Södertälje svarar Scania även för viss hälsovård för kommunens anställda, som också har tillgång till de resurser som erbjuds vid Scanias friskvårdsanläggning.

Enligt försäkringsbolaget Folksams årliga hälsoindex är Scanias sjukfrånvaro på 4,8 procent i Sverige bland de lägsta inom svensk verkstadsindustri. Bland Scanias cirka 30 000 anställda världen över var sjukfrånvaron förra året 3,5 procent.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, tel 08-553 856 62