You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

OKQ8 investerar i fordonsdatorer från Scania

Scania levererar 63 fordonsdatorer av typen Scania Interactor 500 till OKQ8. Datorerna ingår i oljebolagets nya system för styrning och uppföljning av distributionstrafiken i Sverige. Leveranserna inleds före årsskiftet.

Ordern från OKQ8 är en av flera beställningar som Scania nyligen har erhållit från åkerier som efterfrågar en pålitlig fordonsdator för sin verksamhetsspecifika datorprogramvara.

Det är för att bättre kunna utnyttja lastbilsflottan som OKQ8 har beslutat att investera i ett avancerat system för orderhantering. Scanias Interactor 500 utgör en viktig del i detta system, som utvecklats av PSI Systems AB. Systemet förutsätter en fordonsdator som är baserad på Windows operativsystem. I fordonsdatorn ingår också verktyg för stöd till föraren och så kallade fleet management-tjänster som utvecklats av Scania, som exempelvis navigering och fjärravläsning av fordonsdata.

– Affären med OKQ8 stärker Scanias position på marknaden för Windows-baserade fordonsdatorer. Vår strategi är att utveckla fleet management-tjänsterna i en öppen plattform. Detta är mycket uppskattat av kunderna, eftersom de kan köra sina egna Windows-baserade program i vårt system, säger Joel Granath, som är ansvarig för Scanias funktion Fleet Management Business.

Scania Interactor 500 är en av modellerna i den serie av modulbaserade fordonsdatorer som Scania har utvecklat och som även kan installeras i lastbilar av andra märken. Den robusta datorn, med dess operativsystem Windows XPe och ergonomiska design, är unik på marknaden.

Försäljningen av fleet management-tjänster på den svenska marknaden görs av Scania Sverige AB, som i samarbete med Fleetech levererar datorerna till 

OKQ8.

För ytterligare information, kontakta Joel Granath, Scania Fleet Management, tel. 070 548 20 37.